Powszechny samorząd gospodarczy

Powszechny samorząd gospodarczy

W ostatnim czasie w mediach pojawiła się informacja o przygotowywanym przez Ministerstwo Rozwoju projekcie ustawy o „powszechnym samorządzie gospodarczym”. Według jego zapisów – każda firma, niezależnie od wielkości, ma przystąpić do samorządu. Obecnie jedynie ok. 4% polskich firm należy do organizacji biznesowych czy gospodarczych. Członkostwo nie będzie wymagało zaangażowania finansowego jej członków, ponieważ działalność samorządu miałaby być finansowana m.in. z budżetu państwa (0,2% podatku VAT). Instytucja miałaby działać na rzecz rozwoju polskiej gospodarki.

Do głównych zadań samorządu należałoby:

  • przygotowywanie własnych ustaw,
  • rozwiązywanie sporów prawnych między administracją publiczną a biznesem,
  • opiniowanie polityki gospodarczej rządu i wszelkich samorządów,
  • udzielanie rad prawnych przedsiębiorstwom,
  • prowadzenie centrów biznesu,
  • pomoc w wykształtowaniu efektywnej edukacji zawodowej.

Pojawia się pytanie o sens takiego pomysłu, skoro istnieją już w Polsce organizacje skupiające polskich przedsiębiorców, których działania pokrywają się z tymi, proponowanymi samorządowi gospodarczemu. Zastanawiająca jest chęć tworzenia nowej, budowanej od podstaw i scentralizowanej organizacji. To pytanie należy jednak skierować do Ministerstwa Rozwoju.