Pożyczka Antyinflacyjna z gwarancją EFG

Pożyczka Antyinflacyjna z gwarancją EFG

 

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. wprowadziła do oferty nowy produkt – Pożyczkę Antyinflacyjną z gwarancją Europejskiego Funduszu Gwarancyjnego. Pożyczka ta została udostępniona dla małych i średnich przedsiębiorstw w odpowiedzi na obecne warunki rynkowe pomagając im nie tylko przetrwać, ale przede wszystkim rozwijać się w trakcie rosnącej inflacji. Uwzględniając fakt, iż wskutek inflacji przedsiębiorcy mają problem z osiągnieciem dodatniej marży realizując zamówienia kontraktowe czy też z realizacją inwestycji we wcześniej ustalonym budżecie, Pożyczka Antyinflacyjna została opracowana w formule:

– Obrotowej przeznaczonej na finansowanie działalności bieżącej: finansowanie zwiększonych kosztów surowców i materiałów, kosztów produkcji, transportu, itp.

– Inwestycyjnej przeznaczonej na finansowanie dokończenia realizowanych inwestycji: finansowanie zwiększonych kosztów inwestycji.

 

Przedsiębiorcy, którzy skorzystają z tego produktu, będą mogli liczyć na złagodzenie wymogu materialnego pokrycia pożyczki zabezpieczeniami czy możliwość karencji w spłacie kapitału. W przypadku Pożyczki Antyinflacyjnej opłatę na udzielenie gwarancji poniesie ARP.
Dokładna kwota pożyczki będzie ustalana indywidualnie dla każdego z wnioskujących i będzie mieścić się w przedziale od 800 tys. zł do 10 mln zł. Kwota będzie wypłacana w transzach lub jednorazowo. Okres finansowania wyniesie do 48 miesięcy dla pożyczek obrotowych oraz do 120 miesięcy dla pożyczek inwestycyjnych. Spłata odbywać się będzie w równych ratach kapitałowych.

Dla wniosków złożonych do 31 marca 2022 r. pożyczka będzie udzielana bez prowizji.

Wiecej informacji: https://iptg.pl/wp-content/uploads/2022/01/ulotka_pozyczka-antyinflacyjna_ARP_2022.pdf

Oprócz Pożyczki antyinflacyjnej z gwarancją EFG, kompleksowa oferta finansowa ARP obejmuje następujące instrumenty:
– pożyczka obrotowa na finansowanie deficytu w kapitale obrotowym;
– pożyczka obrotowa finansująca wypłatę wynagrodzeń;
– leasing z karencją w spłacie środków transportu ciężkiego;
– leasing #REMaszyneria z karencją w spłacie, na refinansowanie aktualnie leasingowanych maszyn i urządzeń;
– leasing #Maszyneria na zakup maszyn i urządzeń (zwrotny i odtworzeniowy), bez wpłaty własnej lub z karencją w spłacie;
– pożyczka na spłatę rat leasingowych w ramach Programu wsparcia dla przedsiębiorców sektora autobusowych przewozów pasażerskich;