Konferencja

Prelegenci

Paweł Gruza

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Uczestniczył w licznych merytorycznych szkoleniach, seminariach i konferencjach w Polsce i za granicą (m.in. kursy standardów rachunkowości polskiej i międzynarodowej, ustawodawstwo gospodarcze Unii Europejskiej, międzynarodowe planowanie podatkowe, branżowe programy szkoleniowe). Posiada szerokie doświadczenie zawodowe. Zarządzał wieloma interdyscyplinarnymi projektami dla firm z sektora przemysłowego i finansowego. W latach 2000 – 2006 pracował w firmach doradczych. Od kwietnia 2016 r. był wiceministrem Skarbu Państwa. Współautor pierwszego komentarza do ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (1999) oraz współautor pierwszego w Polsce komentarza do unijnych dyrektyw w sprawie VAT (2004, wybór i redakcja orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości UE). Autor artykułów w czasopismach specjalistycznych oraz prasie ekonomicznej. Ekspert ds. finansów i gospodarki Fundacji Republikańskiej; w styczniu 2016 r. powołany do jej zarządu.

Tomasz Janik 

Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Gospodarczego, Wiceprezes Decco S.A.

Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

Od roku 1997 prowadzi działalność gospodarczą w branży materiałów budowlanych. W 1998 r. rozpoczął produkcję drewnianej stolarki okiennej Ortis na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. W 2003 r. produkt ten został nagrodzony Godłem Promocyjnym „Teraz Polska“. Od 2004 r. jego firma Decco S.A. uruchomiła produkcję profili okiennych w zakładach w Chinach, a w 2009 r. przeniosła ją do Polski.

Wysoka pozycja firmy w branży została potwierdzona szeregiem nagród m. in. Gazelą Biznesu. Ponadto Decco S.A. znalazła się w raporcie „1000 companies to inspire Europe 2016” przygotowanym przez London Stock Exchange jako jedna z 30 najdynamiczniej rozwijających się firm z sektora MŚP w Polsce. Jego firmy prowadzą sprzedaż w ponad 20 krajach świata i zatrudniają ponad 170 osób.

Agnieszka Wardak

Dyrektor Centrum Bankowości Przedsiębiorstw, PKO Bank Polski

Absolwentka Podyplomowych Studiów Menedżerskich Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i Wyższej Szkoły Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie. W 2016 roku wyróżniona Medalem Mikołaja Kopernika przez Związek Banków Polskich. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w pracy na rynku bankowym. Zaangażowana w tworzenie rozwiązań i modeli obsługi bankowości dla firm. Uczestniczy w pracach nad wieloma projektami ogólnobankowymi wspierającymi rozwój polskiej przedsiębiorczości. W latach 2010-2017 kierowała Departamentem Klientów Małych i Średnich Przedsiębiorstw w PKO Banku Polskim. Od kwietnia 2017 roku tworzy nowy segment Bankowości Przedsiębiorstw w PKO Banku Polskim.

Łukasz Hołubowski

Prezes Zarządu KGHM ZANAM

Ma wieloletnie doświadczenie w administracji publicznej oraz międzynarodowych firmach doradczych. Zajmował się budowaniem organizacji i zarządzaniem zespołami projektowymi, specjalizując się w bezpieczeństwie publicznym oraz finansowym. Kierował dużymi projektami regulacyjnymi i doradczymi dla największych instytucji finansowych na świecie, był też doradcą strategicznym zarządu KGHM Polska Miedź S.A. Prowadził rozmowy z agendami kontrolnymi Unii Europejskiej odnośnie wykrywanych błędów w zarządzaniu i implementacji największych inwestycji w Polsce współfinansowanych z Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Od lutego 2016 roku pełnił funkcję prezesa Agencji Rynku Rolnego.

Aneta Falecka

Dyrektor Biura Usług Finansowych Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Posiada 12-letnie doświadczenie w finansowaniu przedsiębiorstw przemysłowych – inwestycji, kapitału obrotowego, procesów restrukturyzacyjnych. W ramach udzielanych przedsiębiorcom pożyczek realizowała różnorodne projekty, w tym wspólne finansowania z bankami, funduszami inwestycyjnymi, oraz pomocowe (pomoc na ratowanie/restrukturyzację) wymagające akceptacji Komisji Europejskiej.

Sławomir Łuczak 

SK&S Legal Sołtysińki, Kawecki, Szlęzak

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Studium Doradców Podatkowych. W latach 1994–1995 student Catholic University of Louvain La–Neuve (Belgia) – studia w zakresie prawa cywilnego i handlowego. Od 2001 roku radca prawny i członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Specjalizuje się w prawie podatkowym, celnym i dewizowym oraz doradztwie dla klientów prywatnych. Posługuje się biegle językiem angielskim
i francuskim.

Od 1998 r. prawnik w kancelarii Sołtysiński Kawecki & Szlęzak
w Warszawie, a od 2007 r. jeden z partnerów w SK&S. Ponadto członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Podatkowego (IFA), Association Europénne d’Etudes Juridiques et Fiscales (AEEJF) oraz Union Internationale des Avocats (UIA) w dwóch grupach: Tax Law Commission i Family Law Commission.

Doradca w licznych projektach z zakresu postępowania podatkowego oraz M&A i restrukturyzacji. Autor szeregu publikacji z zakresu prawa podatkowego, m. in. dla „Dziennika Gazety Prawnej”, „Rzeczpospolitej”, „Law Business Research”.

Aleksander Mokrzycki

Członek Zarządu PFR Ventures

Menedżer z 20-letnim doświadczeniem w sektorze finansowym i asset management. Od 2007 do 2017 roku związany z BPH TFI, gdzie jako Wiceprezes Zarządu ds. finansowo-operacyjnych odpowiedzialny był m.in. za operacyjną działalność funduszy inwestycyjnych, finanse i podatki, sprawozdawczość finansową oraz współpracę z agentami transferowymi, depozytariuszem i audytorami. Wcześniej związany z Bankiem BPH jako Dyrektor w Obszarze Finansowym, zaangażowany w proces podziału Banku. Był również Prezesem Zarządu spółek w grupie Banku BPH: PBK Inwestycje oraz Final Holding. Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Posiada certyfikat CFA i licencję doradcy inwestycyjnego.

Paweł Poleński

Prezes Space Digital

Pasjonat nowych technologii. Specjalista ds. bezpieczeństwa informatycznego. Prezes Firmy Space Digital, Prezes Firmy 12player, założyciel i prezes fundacji Misericors, doktorant University of Oxford, laureat międzynarodowych konkursów z zakresu cyber security, prywatnie szczęśliwy mąż i ojciec.