PTG o Konstytucji dla Biznesu

PTG o Konstytucji dla Biznesu

Tomasz Janik, Prezes PTG:

Polscy przedsiębiorcy zasługują na podmiotowe traktowanie przez państwo. Nowe inicjatywy zawarte w Konstytucji Biznesu mogą świadczyć o tym, że nasz rząd poważnie potraktuje polskich przedsiębiorców dla lepszego rozwoju gospodarczego kraju. To powinno przyczynić się do zwiększenia wzajemnego zaufania i poczucia wolności w podejmowaniu nowych wyzwań biznesowych. Teraz oczekujemy, że otwartość i życzliwość ze strony rządu znajdzie swoje odzwierciedlenie w codziennej praktyce urzędniczej. Ze szczegółowych rozwiązań,  zaskoczyły mnie zwłaszcza cztery inicjatywy:  powołanie silnego kompetencyjnie Rzecznika Przedsiębiorców, utworzenie Komisji wspólnej Rządu i Przedsiębiorców, – prowadzenie mediacji między przedsiębiorcami a organami administracji oraz  uproszczenie i dookreślenie zasad rozliczania kosztów uzyskania przychodu, które budzą największe spory między podatnikami oraz organami podatkowymi.

Jerzy Mańkowski, Wiceprezes PTG:

Polskie Towarzystwo Gospodarcze promuje powrót do świata realnego i roli człowieka któremu mają służyć narzędzia, kontrolowane przez nasz system wartości. Aby nie doszło do sytuacji podobnej do manipulacji  Konstytucją Rzeczpospolitej, która ma wspaniałe intencje wyrażone w preambule, a które nie przekładają się za często na rzeczywistość, trzeba wzmocnić jakość wykonawców jak i kontroli przestrzegania zasad, aż do czasów kiedy społeczeństwo wypracuje naturalne reakcje w odróżnianiu dobra od zła, i wróci do normalności opartej na zaufaniu wzajemnym. Ten proces wymaga redefiniowania podstawowych pojęć i permanentnej edukacji. Przedsiębiorcy mają misję i będą działać w coraz trudniejszym otoczeniu w którym polityka pomocowa może być utrudniona, więc muszą uczyć się współpracy, synergii, gospodarności i przywództwa. Stabilność przepisów, instytucji i przewidywalność na każdym poziomie są niezbędne, aby uwolnić siły oddolne. Dlatego całe otoczenie musi być uporządkowane i ustabilizowane jak najszybciej nim nadejdzie fala zagrożeń.