PTG partnerem kampanii Ministerstwa Finansów „Bezpieczna transakcja”

PTG partnerem kampanii Ministerstwa Finansów „Bezpieczna transakcja”

Dnia 27 czerwca 2018 r. podczas konferencji prasowej o godz. 12:00  Ministerstwo Finansów, Krajowa Administracja Skarbowa wraz z Polskim Towarzystwem Gospodarczym zainicjowały kampanię edukacyjną „Bezpieczna transakcja”.

Celem kampanii jest przedstawienie korzyści, wynikających z dochowania należytej staranności w obrocie gospodarczym i stosowania w transakcjach mechanizmu podzielnej płatności, a także wyjaśnienie mechanizmów wyłudzeń VAT oraz uświadomienie roli jaką w procederze może pełnić uczciwy przedsiębiorca.

„Realizujemy kolejne etapy strategii uszczelniania systemu VAT. Regularnie wprowadzamy nowe narzędzia w tym zakresie, a już od 1 lipca będzie można stosować mechanizm podzielonej płatności. Jest on o tyle istotny, że utrudnia powstawanie nadużyć już na etapie transakcji. Tym samym zmniejsza ryzyko znikania podatników wraz z zapłaconym im przez kontrahentów, a nieodprowadzonym jeszcze podatkiem VAT” – powiedział wiceminister finansów Paweł Gruza.

1 lipca 2018 r. wchodzi w życie dobrowolny mechanizm podzielonej płatności, którego celem jest zwiększenie bezpieczeństwa transakcji realizowanych przez przedsiębiorców. Mechanizm podzielonej płatności to narzędzie, które zwiększy bezpieczeństwo przedsiębiorców oraz pomoże uszczelnić system podatkowy. Istotą mechanizmu jest podział płatności za nabyty towar lub usługę: kwota netto wynikająca z faktury jest płacona na rachunek rozliczeniowy dostawcy lub jest rozliczana w inny sposób, np. gotówką, natomiast kwota VAT jest płacona na dedykowany rachunek VAT.

Kampanię edukacyjną zainicjował wiceminister finansów Paweł Gruza, Paweł Cybulski, zastępca szefa KAS i wiceminister finansów, w obecności Tomasza Janika prezesa PTG, a także przedstawicieli instytucji wspierających kampanię, w tym m.in.:

  • Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii
  • Polskiej Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
  • Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
  • Związku Banków Polskich
  • Krajowej Izby Doradców Podatkowych
  • Polskiej Izby Handlu
  • Polskiej Izby Paliw Płynnych
  • POLBISCO Stowarzyszeniem Polskich Producentów Wyrobów Czekoladowych i Cukierniczych
  • Związku Importerów i producentów Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego Branży RTV i IT – „Cyfrowa Polska”

Więcej informacji na stronie: https://www.finanse.mf.gov.pl/web/wp/pp/bezpieczna-transakcja