PTG Partnerem merytorycznym KONGRESU590

PTG Partnerem merytorycznym KONGRESU590

Polskie Towarzystwo Gospodarcze jako partner merytoryczny KONGRESU590 weźmie udział w panelach dyskusyjnych. W roli ekspertów wystąpią: pan Tomasz Janik Prezes Zarządu PTG w temacie: Polska dyplomacja gospodarcza – jak należy ją uprawiać, by służyła eksporterom. Z kolei sprawy mikro i małych przedsiębiorstw będzie reprezentował pan Andrzej Kensbok Członek Rady Nadzorczej PTG w temacie: Podstawowe bariery i ryzyka prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce.

Panele odbędą się w sumie w 7 blokach tematycznych:

  • Blok S1 Blok dla mikro i małych firm – likwidacja barier startu i wzrostu.
  • Blok S2 Blok dla dużych i średnich firm – Ekspansja na rynki zagraniczne
  • Blok S3 Blok dla innowatorów i start-upów – wsparcie dla instytucji rozwojowych
    i branży naukowych
  • Blok S4 Kapitał społecznym narzędziem rozwoju gospodarczego Polski
  • Blok S5 Blok pozaekonomicznych uwarunkowań rozwoju
  • Blok S6 Blok polonijny
  • Blok S7 Rynek pracy dla studentów i absolwentów

 

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowym programem KONGRESU590

https://kongres590.pl/bloki