PTG / Pomoc Ukrainie i działania gospodarcze!

PTG / Pomoc Ukrainie i działania gospodarcze!

Członkowie i Przyjaciele PTG,

w obliczu sytuacji, w której znalazła się Ukraina obowiązkiem naszym i całego wolnego świata jest podjęcie wymiernych i konkretnych działań przeciwko reżimowi z Moskwy. Dlatego Zarząd PTG rekomenduje wszystkim członkom i przyjaciołom Polskiego Towarzystwa Gospodarczego podejmowanie wszelkich inicjatyw mogących wesprzeć walczącą Ukrainę, ofiary konfliktu i osłabić ekonomię Rosji, Białorusi i ich sojuszników.

  1. PTG zachęca wszystkie firmy do nie korzystania i zastępowania dostawców rosyjskich innymi oraz nie korzystania z firm, kontrolowanych przez kapitał rosyjski. 
  2. W tym momencie najważniejsze jest aby pomoc udzielana była w sposób mądry i właściwy. Dlatego organizacja pomocy koordynowana jest obecnie przez Rządową Agencję Rezerw Strategicznych oraz KPRM poprzez stronę #PomagamUkrainie

ZACHĘCAMY KAŻDEGO KTO CHCE UDZIELIĆ POMOCY DO: 
– zgłoszenia jej przez stronę: #PomagamUkrainie
– poinformowania PTG o udzielanej pomocy: www.bit.ly/ankietaukraina

Nie należy dostarczać pomocy na własną rękę, własnym transportem ale tylko za pośrednictwem RARS!
W RAMACH POMOCY HUMANITARNEJ NIE PRZEKAZUJEMY:
– broni palnej (w tym gazowej, hukowej itp.)
– broni białej
– hełmów, elementów opancerzenia, umundurowania
– innego sprzętu militarnego i paramilitarnego
– produktów, których wywóz z terytorium RP wymaga koncesji lub zezwolenia
– żywności o krótkim terminie przydatności do spożycia, trudno przechowywalnej
– innych produktów, które nie stanowia pomocy humanitarnej
informacje są aktualizowane na #PomagamUkrainie w dolnej części strony

ZACHĘCAMY KAŻDĄ FIRMĘ PTG KTÓRA POTRZEBUJE POMOCY:
– (na skutek obecnego kryzysu) do zgłaszania nam swoich potrzeb poprzez formularz:   www.bit.ly/ankietaukraina


Działajmy wspólnie na rzecz jedności i pokoju w Ukrainie, Europie i na całym świecie.

Tomasz Janik, Prezes PTG
Konrad Banecki, Wiceprezes PTG
Marek Romanowski, Wiceprezes PTG

Wojciech Strzałkowski, Przewodniczący Rady Generalnej PTG
Piotr Her, Wiceprzewodniczący Rady Generalnej PTG
Mirosław Pawełczyk, Wiceprzewodniczący Rady Generalnej PTG