Regionalne Konferencje Banku Gospodarstwa Krajowego

Regionalne Konferencje Banku Gospodarstwa Krajowego

BGK Konferencje Regionalne

Bank Gospodarstwa Krajowego jest organizatorem cyklu szesnastu Regionalnych Konferencji dla Przedsiębiorców i Samorządu Terytorialnego. Konferencje, które odbędą się w 16 regionach Polski, będą miejscem wymiany doświadczeń  pomiędzy przedstawicielami lokalnych władz i biznesu. Stworzą płaszczyznę do nawiązywania współpracy, dzięki której samorządowcy będą bardziej przedsiębiorczy, a przedstawiciele biznesu będą w większym stopniu uwzględniali w swojej codziennej działalności element społeczny.

Każda konferencja będzie niepowtarzalnym wydarzeniem uwzględniającym specyfikę i potrzeby konkretnego regionu, lokalnych władz, przedsiębiorców i społeczności. Będzie to również okazja do spotkań z ekspertami Banku Gospodarstwa Krajowego, którzy przedstawią możliwości wspierania regionów i działających na ich terenie firm. Stałym elementem każdej konferencji będzie również panel dyskusyjny koncentrujący się wokół kwestii strategicznych dla danego województwa.

Regionalne konferencje BGK skierowane są do osób mających wpływ na rozwój gospodarczy regionów.
Do udziału zapraszamy:
· przedsiębiorców,
· przedstawicieli samorządu terytorialnego,
· przedstawicieli administracji.

Konferencje Honorowym Patronatem objął Prezes Rady Ministrów – Mateusz Morawiecki, a poprowadzone będą przez Członków Zarządu BGK oraz wybitnych ekspertów. Polskie Towarzystwo Gospodarcze jest partnerem spotkań.

Więcej informacji na stronie: http://regionalnekonferencje.bgk.pl/