Rusza Tarcza Finansowa PFR dla Firm i Pracowników

Rusza Tarcza Finansowa PFR dla Firm i Pracowników

Tarcza Finansowa PFR dla firm i pracowników jest programem wsparcia o wartości 100 mld zł skierowanym do mikrofirm (zatrudniających co najmniej 1 pracownika) oraz małych, średnich i dużych przedsiębiorstw. Jego celem jest ochrona rynku pracy i zapewnienie firmom płynności finansowej w okresie poważnych zakłóceń w gospodarce. Program skierowany jest do około 670 tys. polskich przedsiębiorców. Ma pomóc im powrócić na ścieżkę wzrostu po zamrożeniu gospodarki w czasie walki z koronawirusem.

W poniedziałek 27 kwietnia (wieczorem) program Tarcza Finansowa PFR uzyskał notyfikację Komisji Europejskiej, co było ostatnim wymaganym krokiem do jego uruchomienia. Przyjmowanie wniosków Mikrofirm oraz Małych i Średnich Firm w systemach bankowości elektronicznej rozpoczęło się 29 kwietnia o godz. 18:00. 

JAK SIĘ PRZYGOTOWAĆ DO ZŁOŻENIA WNIOSKU W RAMACH TARCZY FINANSOWEJ PFR?

 • KROK 1 – Upewnij się, że Bank posiada aktualne, zgodne z wpisem w rejestrze, dane Twojej firmy.
 • KROK 2 – Upewnij się, że posiadasz aktywny dostęp, czyli login i hasło, do bankowości internetowej dla firm.
 • KROK 3 – Upewnij się, że nie masz zaległości z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne.
 • KROK 4 – Upewnij się, że posiadasz aktualne pełnomocnictwo do reprezentowania Twojej firmy i dysponowania środkami w banku.
 • KROK 5 – Sprawdź, czy Twoja firma prowadziła działalność na dzień 31 grudnia 2019 r.
 • KROK 6 – Sprawdź, czy na koniec 2019 r. zatrudniałeś przynajmniej 1 pracownika na umowę o pracę (etat, nawet w niepełnym wymiarze). To warunek, który trzeba spełnić, żeby przystąpić do programu subwencji.
  Jeśli go spełniasz, do wyliczenia wysokości subwencji będą już brani pod uwagę wszyscy pracownicy, za których odprowadzasz składki na ubezpieczenie społeczne (czyli np. zatrudnieni na umowy cywilnoprawne).
 • KROK 7 – Przygotuj dane finansowe swojej firmy – zwłaszcza dane o spadku obrotów miesiąc do miesiąca (np. marzec do lutego br.), albo rok do roku (np. marzec 2020 do marca 2019). I wybierz najkorzystniejszy wariant dla Twojej firmy.

  UWAGA: Ponieważ podstawą weryfikacji wniosków i oświadczeń, które wpływają na przyznanie subwencji w ramach Tarczy Finansowej PFR i jej wysokość, są rejestry publiczne, ważne jest, aby przedsiębiorca, który będzie się ubiegać o jej przyznanie, złożył deklarację VAT w czasie, który pozwoli na jej przetworzenie i zatwierdzenie przez Ministerstwo Finansów.

PFR oferuje mikrofirmom i MŚP subwencje finansowe możliwe do uzyskania za pośrednictwem banków. Natomiast duże firmy będą mogły skorzystać z kilku rodzajów finansowania dostępnego bezpośrednio w Polskim Funduszu Rozwoju.

Wszystkie te rozwiązania mają na celu:

 • poprawić płynność finansową firm;
 • zrekompensować im szkody poniesione w wyniku pandemii;
 • ochronić miejsca pracy szczególnie w mikrofirmach i MŚP;
 • wesprzeć działanie sektorów najmocniej dotkniętych skutkami pandemii

Wartość Tarczy Finansowej to 100 mld zł, co stanowi 4,5 proc. polskiego PKB.

Źródło: https://pfr.pl/tarcza.html