Silne rodziny to silna gospodarka

 

Badania amerykańskie wskazują jednoznacznie, że dzieci wychowane w pełnych rodzinach biologicznych uzyskują lepsze wyniki edukacyjne oraz finansowe w porównaniu z dziećmi z pozostałych rodzin. Różnica ta wynosi ponad 20%. Z uwagi na poważne konsekwencje w dorosłym życiu dla zdrowia fizycznego i psychicznego związanego z rozwodem rodziców, a także jakości współżycia społecznego, niezbędne jest prowadzenie polityki społecznej ukierunkowanej na wspieranie trwałości małżeństwa i rodziny. Mówi Pan Marek Grabowski, Prezes Fundacji Mamy i Taty.

 

Fundacja postała w 2010 r. W trosce o przyszłość własnych dzieci utworzyły ją trzy matki – fundatorki. Jej powstaniu towarzyszyła myśl, że Rodzice świat, w którym żyją, mogą uczynić lepszym i bardziej przyjaznym nie tylko dla swoich dzieci, ale również dla przyszłych pokoleń. Fundacja Mamy i Taty zajmuje się m.in.:

działalnością na rzecz: wolności, poszanowania godności i praw człowieka, wartości rodzinnych, humanitaryzmu oraz solidarności międzyludzkiej, ochrony własności prywatnej, obrony praw konsumenta i utrzymania standardów etycznych rynku;

wspieraniem działań sprzyjających tworzeniu społeczeństwa obywatelskiego i promowaniu aktywności społecznej, w szczególności w zakresie realizacji praw i wolności człowieka;

przeciwdziałaniem zjawiskom, które zagrażają lub godzą w moralność publiczną i dobre obyczaje;

inspirowaniem i realizowaniem inicjatyw wspierających i wzmacniających instytucję rodziny i małżeństwa.

Działamy głównie w oparciu o środki pozyskane od indywidualnych darczyńców. Prowadzimy kampanie społeczne i przygotowujemy raporty związane z rodziną. Mamy ponad 80 tysięcy Sympatyków, wśród nich prawnicy, psycholodzy, socjolodzy, pedagodzy. Opieramy się na kapitale społecznym. Mówi Pan Marek Grabowski, Prezes Fundacji. Organizacja ma już na swoim koncie kilka kampanii społecznych:

„Rozwód – przemyśl to!” oraz „Miłość – lepiej na całe życie” skierowane na trwałość rodziny.

„Wychowanie to rozmowa” zachęcającą do aktywnego uczestnictwa w wychowaniu dzieci.

„Pomyśl o dziecku” pokazującą pozytywny wpływ posiadania rodzeństwa na rozwój dziecka.

„Nie odkładaj macierzyństwa na potem” zwracającą uwagę na problem coraz późniejszego posiadania dzieci w polskich rodzinach.

„Fajnie być Tatą!” – kampania dotycząca wartości ojcostwa wspierająca raport Ojcowie 2017.

Kampanie i analizy społeczne przekładają się na konkretne korzyści. Po naszej pierwszej kampanii „Rozwód przemyśl to” targetowanej do osób planujących rozwód liczba rozwodów w kolejnym roku spadła o 4 tysiące. Po głośnej kampanii „Nie odkładaj macierzyństwa na potem” wzrosła świadomość, iż z decyzją o dziecku lepiej nie czekać do ostatniego momentu,  po ostatniej kampanii o ojcostwie liczba materiałów medialnych o ojcostwie na dzień ojca była ogromna, a zainteresowanie praktycznymi aspektami bycia ojcem znacząco wzrosła.

Najnowszym projektem Fundacji jest Strategia Odbudowy Rodziny oraz projekt mający na celu ograniczenie liczby rozwodów, zatytułowany Rozwód 2.0. Chcielibyśmy, aby pokolenia naszych dzieci i wnuków mogły zakładać szczęśliwe, bezpieczne i trwałe rodziny. Rodzina to jedna z najważniejszych wartości w życiu. Niezbędna do rozwoju jednostek i zdrowych społeczeństw. Mówi Prezes Fundacji. Badania przeprowadzone przez organizację pokazują, iż ta najważniejsza wartość jest poważnie zagrożona. Plaga rozwodów (68 000 w kraju, 43% w miastach), warunki kulturowe niesprzyjające dzietności czy malejąca liczba małżeństw, to poważne zjawiska uderzające w rodzinę. Jedną z negatywnych konsekwencji rozwodu jest w przypadku dzieci: przestępczość, uzależnienia, depresja, anoreksja czy bulimia. Dorośli z kolei mają problemy w pracy, stają się agresywni czy popadają w depresję. Wiąże się to m.in. z utratą zaufania do własnych możliwości, a tym samym rezygnacją z doraźnych celów. Rozwód jest wyraźnym przejawem braku sukcesu, w tak ważnej sprawie, w którą ludzie zainwestowali część swojego życia, a potwierdzili słowem i przyrzeczeniem. Rozwód to nie tylko poczucie klęski, ale również trwałe konsekwencje w sferze psychologicznej i zdrowotnej oraz brak pewności jutra. („Strategią Odbudowy Rodziny”, Fundacji Mamy i Taty).

Mimo tych danych 88% badanych, w grupie wiekowej 18+ jest przekonanych, że miłość na całe życie jest możliwa. Z kolei 30% osób rozwiedzionych ma poczucie, że można było podjąć działania, aby nie doszło do rozpadu małżeństwa. Dane te pokazują, iż cele założone przez Fundację Mamy i Taty są realne do osiągnięcia, potrzeba natomiast współpracy wielu środowisk i instytucji do wdrożenia i realizacji programów.

Zachęcamy do bliższego zapoznania się z założeniami „Strategii Odbudowy Rodziny” oraz „Rozwody 2.0”, a także do finansowego wsparcia działań Fundacji Mamy i Taty. Będzie to niewątpliwie ważna inwestycja nie tylko we własną rodzinę, ale także w przyszłe pokolenia.

http://www.mamaitata.org.pl