Skuteczna obrona gotówki sukcesem Polskiego Towarzystwa Gospodarczego

Skuteczna obrona gotówki sukcesem Polskiego Towarzystwa Gospodarczego

Dotychczasowe limity płatności gotówkowych zostały uratowane. Przynajmniej na razie. Dla klientów indywidualnych (osób prywatnych) oznacza to zachowanie obecnej możliwości płacenia banknotami i bilonem bez żadnych ograniczeń. W rozliczeniach między przedsiębiorcami pozostaje zaś próg na poziomie 15 tysięcy złotych. A to wszystko dlatego, że 21.07.2023 prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę uchylającą przepisy, które miały wprowadzić nowe restrykcje w obrocie gotówkowym od początku 2024 roku. 

Jak wiadomo sukces ma wielu ojców. Faktem jest, że liczne środowiska apelowały do decydentów o pozostawienie dotychczasowych limitów w obrocie gotówkowym bez zmian. Wydawało się, że bezskutecznie, ale rząd, większość parlamentarna, a na końcu prezydent posłuchali tym razem głosu społeczeństwa – konsumentów oraz przedsiębiorców – i zdecydowali o odrzuceniu ograniczeń w płatnościach gotówkowych, które miały wejść w życie od nowego roku. Bez wątpienia jednym z ważniejszych ojców tego sukcesu, żeby nie napisać “ojcem założycielem”, jest Polskie Towarzystwo Gospodarcze, które wyjątkowo intensywnie, uparcie i jak się okazało efektywnie zabiegało o pozostawienie status quo.

Warto w tym kontekście przypomnieć o Forum Suwerenności Monetarnej – projekcie zrealizowanym z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej. Podczas konferencji, która odbyła się 28.03.2023 w Warszawie, dyskutowano o kwestiach roli gotówki w stabilizacji obrotu gospodarczego, własnej waluty w aspekcie suwerenności narodowej oraz  bezpieczeństwa monetarnego kraju na przykładzie sytuacji na Ukrainie. Chociaż reprezentowane były różne środowiska i pełne spektrum poglądów, w tym twardzi zwolennicy płatności elektronicznych, to dominował głos zwolenników obrotu gotówkowego, a wnioski pokonferencyjne były jednoznaczne: pieniądz papierowy oraz bilon i ich obieg są potrzebne gospodarce, nie ma również istotnych powodów, dla których powinno się je ograniczać.

A plany ograniczeń były. W ramach tzw. polskiego ładu zamierzono radykalnie i bezwzględnie utrudnić obrót gotówkowy drastycznie zmniejszając w jego ramach limity płatności dla osób fizycznych oraz przedsiębiorców. Proces ten zaszedł tak daleko, że zmieniono pod tym kątem prawodawstwo, a punktem granicznym miał być 1 stycznia 2024 r. Na szczęście tym szkodliwym planom udało się na razie zapobiec, m. in. dzięki naszym solidnym staraniom i dynamicznym inicjatywom.

Polskie Towarzystwo Gospodarcze od początku konsekwentnie opowiadało się za pozostawieniem swobody i możliwości wyboru, a więc za zrównaniem prawnym i faktycznym obrotów gotówkowego i bezgotówkowego. Co nie oznacza w żaden sposób, a takie intencje bywają nam niekiedy przypisywane, niechęci do płatności elektronicznych. Nic podobnego. Niech naczelną i świętą zasadą będzie wspomniany wolny wybór co do sposobu rozliczania się klienta i przedsiębiorcy.

Reasumując: cieszymy się niezmiernie z tego sukcesu. Udało nam się! A przy tej okazji dziękujemy absolutnie wszystkim, w tym szczególnie naszym Członkom, Sympatykom oraz oczywiście Prezydentowi RP, którzy nam w tym pomogli. To nasze wspólne zwycięstwo!