Spotkanie przedsiębiorców z Wiceministrem Finansów

Spotkanie przedsiębiorców z Wiceministrem Finansów

Dnia 21 grudnia 2017 r. w Toruniu odbyło się cykliczne spotkanie członków oraz sympatyków Polskiego Towarzystwa Gospodarczego z Wiceministrem Finansów Pawłem Gruzą. Gospodarzem wydarzenia był Maciej Gralak – Koordynator Regionalny PTG w województwie kujawsko-pomorskim.

Spotkanie odbyło się w siedzibie Muzeum Sportu Żużlowego w Toruniu – jest to pierwsza i jedyna tego typu placówka w Polsce i druga na skalę europejską. W wydarzeniu wzięło udział ponad 40 uczestników – przede wszystkim przedstawicieli polskich przedsiębiorstw z województwa kujawsko-pomorskiego, ale także z innych regionów Polski.

Wiceminister Paweł Gruza przedstawił główne założenia i program Ministerstwa Finansów ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień polityki fiskalno – podatkowej na nadchodzące lata. Zwrócił uwagę na kwestie dotyczące bezpośrednich działań Ministerstwa, mających na celu uproszczenie polityki podatkowej oraz stosowania wykładni przepisów dotyczących konkretnych zagadnień. Omówione zostały także instrumenty dotyczące przejrzystości podatkowej i kwestia podatków od sklepów wielkopowierzchniowych.

Po wystąpieniu Wiceministra odbyła się dyskusja z przedsiębiorcami. Poruszane zagadnienia i pytania dotyczyły przede wszystkim przedmiotów działalności przedstawicieli firm oraz fachowego wsparcie w Ministerstwie Finansów. Żadne pytanie nie zostało pozostawione bez odpowiedzi.