Spotkanie PTG z nowym wiceministrem MPiT

Spotkanie PTG z nowym wiceministrem MPiT

Polskie Towarzystwo Gospodarcze jest pierwszą organizacją, z którą spotkał się nowy wiceminister Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii Marek Niedużak. Zastąpił on na tej funkcji Mariusza Haładyja, który został prezesem Prokuratorii Generalnej RP.

Na spotkaniu rozmawialiśmy m.in. o wadach równego traktowania firm dużych i sektora MŚP, a także o projekcie ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Pan minister przedstawił nam również koncepcję nowej formy spółki kapitałowej dla start-upów z minimalnymi wymaganiami i projekt ustawy mającej przeciwdziałać powstawaniu zatorów płatniczych.