Sukcesja w polskich firmach rodzinnych nowym determinantem rozwojowym

Sukcesja w polskich firmach rodzinnych nowym determinantem rozwojowym

Polskie Towarzystwo Gospodarcze jest gospodarzem bloku „Wyzwania biznesu” podczas Kongresu 590, w skład którego wchodzi panel: „Sukcesja w polskich firmach rodzinnych nowym determinantem rozwojowym”.

Swoje stanowisko w tej kwestii przedstawią między innymi: Jerzy Mańkowski, Wiceprezes PTG oraz Rafał Roszkowski – adwokat, członek PTG.

Polska klasa posiadająca, to znaczy ziemiaństwo i mieszczanie, utraciła swój majątek oraz menedżerskie know-how na skutek wydarzeń historycznych XX wieku. Kapitał przekazywany z pokolenia na pokolenie przestał mieć znaczenie. Dlatego odradzające się firmy rodzinne mają wpływ na dzisiejszą strategię gospodarczą. Są one jednym z fundamentów światowego rozwoju, ale również zabezpieczają przyszłość rodzimej gospodarki, budując nieprzerwanie własny kapitał finansowy.

Jak wynika z badań KPMG przeprowadzonych w 2016 r., w zestawieniu z Polską – w Europie Zachodniej większy jest odsetek firm rodzinnych zwiększających zatrudnienie (47 proc. do 29 proc. w Polsce) i planujących zwiększyć obroty w kolejnym roku (dwukrotnie więcej niż w Polsce). Wraz z upływem czasu różnice te są niwelowane, przykładowo dzięki rosnącemu doświadczeniu polskich przedsiębiorców w zarządzaniu, opierającym się na wiedzy profesjonalistów.

Planowanie sukcesji jest złożonym procesem opracowywania i realizacji strategicznego planu przekazania własności i zarządzania przedsiębiorstwem przez aktualnych właścicieli firmy rodzinnej wybranemu następcy. Bardzo istotną kwestią jest umiejętność zapewnienia kontynuacji i rozwoju rodzinnego biznesu zgodnie z obrana strategią.

Przekazywanie władzy sukcesorom wzmacnia stabilność firmy, jeśli idzie w parze z gotowością właściciela do bycia menedżerem. W przeciwnym razie bieżące zarządzanie powinno się zostawiać zatrudnionym specjalistom.

Moderatorem panelu będzie Łukasz Sajewski – Dyrektor ds. prawnych PTG.