SuperDrob wspiera potrzebujących

SuperDrob wspiera potrzebujących

Jeden z naszych członków – firma produkcyjna SuperDrob – zaangażował się w pomoc dla najbardziej potrzebujących w tym czasie, czyli dla seniorów. Firma od zawsze cechuje się solidarnością, a teraz przekazała dodatkowo 2 tony produktów, które zostały dostarczone osobom starszym, niemającym w pobliżu najbliższej rodziny. 

Firma SuperDrob uruchomiła specjalną akcję dodatkowej pomocy dla seniorów i potrzebujących. Dla partnerów pomagających  w realizowaniu dobroczynności przekazała początkowo pół tony, a następnie półtora tony produktów. Trafiły one do Parafii w Karczewie, Caritas i Fundacji Kapucyńskiej, a następnie wolontariusze rozwieźli je do osób starszych i samotnych.

Przedsiębiorstwo od początku istnienia działa solidarnie z potrzebującymi. W 2017 roku powołało Fundację USKRZYDLAMY, która zarządza projektami społecznymi. To wpisuje się w misję odpowiedzialnej firmy i długookresowego partnera działań CSR.

***

Fundacja Uskrzydlamy powstała w 2017 roku. Była odpowiedzią na potrzeby rozwijającej się firmy. Była też wyrazem społecznej wrażliwości Prezesa Cesara Lipki, który pomysły na „projekty dla ludzi” widział właśnie w działalności fundacji. Trzonem działalności firmy SuperDrob jest produkcja, ale nie możemy zapominać o kapitale społecznym – to człowiek jest i powinien być najważniejszy. Dlatego powołując Fundację firma SuperDrob chciała dać wyraz temu, że trzeba dbać o swoich ludzi
i ich rodziny.