Tarcza Antykryzysowa 4.0

Tarcza Antykryzysowa 4.0

We wtorek, 23 czerwca, Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanychprzedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonympostępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19, zwaną potocznie Tarczą 4.0. Najistotniejsze zmiany:…

Read more