Uwagi PTG do “Projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw Polskiego Ładu”.

Uwagi PTG do “Projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw Polskiego Ładu”.

Polskie Towarzystwo Gospodarcze przekazało uwagi do Projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw Polskiego Ładu, opracowane na podstawie opinii przekazanych PTG przez zrzeszonych w niej przedsiębiorców i ich doradców podatkowych.…

Read more

Webinarium CRIDO „Polski Ład – wyzwania dla przedsiębiorców i pracodawców.”

Webinarium CRIDO „Polski Ład – wyzwania dla przedsiębiorców i pracodawców.”

Dnia 29 lipca br. odbyło się webinarium zorganizowane przez firmę CRIDO. Tematem wydarzenia był „Polski Ład – wyzwania dla przedsiębiorców i pracodawców.” Przekazujemy prezentację, która stanowiła bazę do przeprowadzenia webinaru. https://iptg.pl/wp-content/uploads/2021/08/WEBINAR_CRIDO_Polski-Lad-wyzwania-dla-przedsiebiorcow-i-pracodawcow.pdf

Read more