Tarcza Antykryzysowa 4.0

Tarcza Antykryzysowa 4.0

We wtorek, 23 czerwca, Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanychprzedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonympostępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19, zwaną potocznie Tarczą 4.0. Najistotniejsze zmiany:…

Read more

Pakiet dot. tarczy antykryzysowej – rozwiązania zaakceptowane przez rząd

Pakiet dot. tarczy antykryzysowej – rozwiązania zaakceptowane przez rząd

Rząd zaakceptował pakiet rozwiązań, który ma przeciwdziałać gospodarczym skutkom pandemii koronawirusa. Ochrona zatrudnienia i zachowanie płynności finansowej w firmach to główne cele pakietu projektów ustaw, które składają się na Tarczę Antykryzysową. Poniżej przedstawiamy informacje opublikowane na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus. …

Read more