Tarcza Antykryzysowa 4.0

Tarcza Antykryzysowa 4.0

We wtorek, 23 czerwca, Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych
przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym
postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19, zwaną potocznie Tarczą 4.0.

Najistotniejsze zmiany:

  • uproszczona restrukturyzacja – m.in. możliwość samodzielnego otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego przez przedsiębiorcę
  • ochrona polskiego kapitału przed zagranicznymi przejęciami – ograniczenie możliwości wykupywania spółek przez zagraniczny kapitał
  • uproszczona procedura zamówień publicznych – m.in. ograniczenie możliwości potrącania kar umownych
  • „wakacje kredytowe” i dopłaty do odsetek – m.in. prawo do zawieszenia na czas do 3 miesięcy spłaty kredytu

Link do tekstu ustawy: http://orka.sejm.gov.pl/opinie9.nsf/nazwa/382_u/$file/382_u.pdf