Tarcza Antykryzysowa – Stanowisko PTG

Tarcza Antykryzysowa – Stanowisko PTG

Warszawa, 20.03.2020 r.

Stanowisko Polskiego Towarzystwa Gospodarczego w sprawie Tarczy Antykryzysowej dla przedsiębiorców

 

Polskie Towarzystwo Gospodarcze docenia wykazaną ze strony Rządu wolę wsparcia polskich firm, polskich pracodawców tak, aby uchronić Polskę przed falą bankructw i ocalić miejsca pracy. Zwracamy jednak uwagę, że Tarcza Antykryzysowa w obecnym kształcie wymaga poważnej i pilnej korekty o następujące elementy:

  1. Przejęcie przez państwo kosztów zwolnień chorobowych od pierwszego dnia zasiłku;
  2. Rozszerzenie wsparcia leasingu operacyjnego z branży transportowej na pozostałe branże, a zwłaszcza na branże produkcyjne;
  3. Zwiększenie elastyczności programu pokrycia 40% pensji pracowników w postoju przez budżet państwa;
  4. Przyspieszenie zwrotu nadpłaconych podatków (w tym VAT) oraz całkowite uwolnienie środków na kontach VAT;
  5. Wprowadzenie dobrowolnego ZUS dla przedsiębiorców.

W pakiecie osłonowym znalazły się rozwiązania, które mogą pomóc części firm przetrwać ten trudny okres. Niemniej jednak, pragniemy zwrócić uwagę na to, że kryzys związany z epidemią koronawirusa może być długotrwały, a skutki dla gospodarki w związku z tym daleko idące. Należy przygotować się na kilkumiesięczny przestój gospodarczy, a następnie powolny powrót do dotychczasowej kondycji, który może potrwać wiele miesięcy.

Polskie firmy często są w o wiele gorszej kondycji finansowej niż ich zagraniczni konkurenci. Nasze zasoby kapitałowe są mocno ograniczone. To oznacza, że nawet krótkie przestoje w produkcji, usługach, handlu, transporcie mogą bardzo szybko wywołać lawinę upadłości. Ta z kolei może spowodować bardzo poważny kryzys, który odbije się zarówno na późniejszych wpływach do budżetu państwa, jak i na zatrudnieniu. Fala bankructw wywoła ogromny problem społeczny spowodowany bezrobociem i wzrostem biedy.

Przejęcie przez państwo kosztów zwolnień chorobowych od pierwszego dnia zasiłku.

W pierwszej kolejności proponujemy, aby państwo wzięło na siebie koszty zwolnień chorobowych do końca tego roku 2020. W tym czasie, szczególnie ważne jest, aby przedsiębiorcy nie ponosili dodatkowych kosztów z tego tytułu. Przedsiębiorca powinien mieć ten komfort, że bezkosztowo może wysłać na zwolnienie lekarskie pracownika nawet z lekką infekcją, nie zastanawiając się czy są to pierwsze objawy groźnej choroby, czy może tylko zwykłe przeziębienie. Pracodawcy płacą za swoich pracowników co miesiąc składki chorobowe i jest to ten moment, gdy większy ciężar za te zobowiązania powinno wziąć na siebie państwo.

Rozszerzenie wsparcia leasingu operacyjnego z branży transportowej na pozostałe branże, a zwłaszcza na branże produkcyjne.

Zapowiedź wsparcia leasingu operacyjnego w firmach transportowych cieszy. Jednakże takie rozwiązanie powinno zostać rozszerzone o leasingi operacyjne we wszystkich przedsiębiorstwach, w których nastąpi wyraźny spadek zamówień. Firmy produkcyjne w leasingu często mają maszyny produkcyjne warte miliony złotych. Brak wsparcia dla takich leasingów przy jednoczesnym spadku zamówień i wymuszonych przestojach może doprowadzić do niewypłacalności i bankructw.

Zwiększenie elastyczności programu pokrycia 40% pensji pracowników w postoju przez budżet państwa;

Propozycja pokrycia w wys. 40% minimalnego wynagrodzenia kosztów pracowniczych w postoju, jest do zaakceptowania przez przedsiębiorców. Program wsparcia powinien być jednak uelastyczniony. Firmy mogą zmagać się z wielomiesięcznym spadkiem zamówień, co będzie się wiązało z koniecznością redukcji etatów. Dlatego proponujemy, aby w przypadku sektora firm mikro znieść wymóg dotyczący utrzymania załóg, a w przypadku pozostałych firm, wymagać utrzymanie załogi na poziomie 75%.

Przypadki całkowitego zamknięcia zakładów w przypadku wykrycia koronawirusa w miejscu pracy, powinny być ograniczone do ściśle uzasadnionych przypadków. W momencie zamknięcia zakładu przez sanepid powinna nastąpić pomoc Państwa, całkowite umorzenie zobowiązań wobec państwa za ten okres i odroczenie wszystkich pozostałych płatności (spłaty kredytów itp.) do momentu ponownego otwarcia firmy i wygenerowania obrotów z okresu przed epidemią.

Zdając sobie sprawę z powagi tej sytuacji, w duchu społecznej odpowiedzialności, Polskie Towarzystwo Gospodarcze rekomenduje Rządowi rozszerzenie pakietu Tarczy Antykryzysowej o te kilka ważnych punktów, które pozwolą na zwiększenie płynności finansowej i elastyczności przedsiębiorstw, co się przełoży na lepszą kondycję naszej gospodarki w dłuższej perspektywie.