Webinarium „Europejski Zielony Ład – szanse i zagrożenia”

Webinarium „Europejski Zielony Ład – szanse i zagrożenia”

Dnia 24 czerwca br. odbył się dedykowany webinar z udziałem Pana Macieja Golubiewskiego, Szefa Gabinetu Komisarza UE ds. Rolnictwa. Organizatorem wydarzenia było Polskie Towarzystwo Gospodarcze.

Tematem webinarium był „Europejski Zielony Ład – szanse i zagrożenia”.

Zadaniem Komisarza Golubiewskiego Zielony Ład ma bardzo duży potencjał w sektorze polskiego rolnictwa. Założenia polityki rolnej zorientowane są na to co obecnie dzieje się w ogólnym trendzie polityki UE jak np. „from farm to fork” czy bioróżnorodność. Są to strategie, które mają na celu wpłynąć na trend ogólny, aby definiować cały łańcuch produkcji żywności i stworzyć go bardziej zrównoważonym i odpowiedzialnym, zarówno w kwestiach środowiskowych jak i klimatycznych. Jednym z celów Zielonego Ładu jest ograniczenie w rolnictwie pestycydów czy stosowania antybiotyków, a także cele dotyczące różnorodności. Nie ma wątpliwości, że Polska jako kraj i jako system rolniczy wpisuje się w te założenia dużo bardziej niż wielu innych członków UE. Polska ma stosunkowo mniejsze zużycie pestycydów czy nawozów, w porównaniu do innych krajów, co daje jej pewną przewagę, zwłaszcza w kwestii zrównoważonego rolnictwa, szczególnie tam, gdzie nie ma dużej intensyfikacji produkcji. Przeciętna produkcja rolnicza w Polsce bazuje na małych gospodarstwach wiejskich. Stanowią one trzon polskiego rolnictwa.