Wieczór Biznesowy Polskiego Towarzystwa Gospodarczego

Wieczór Biznesowy Polskiego Towarzystwa Gospodarczego

Temat spotkania: Rynek przetwórstwa odpadów i jego wpływ na biznes w Polsce.
Prelegent: dr Henryk Siodmok
Prezes Zarządu Mo-BRUK SA.

Henryk Siodmok jest doktorem nauk ekonomicznych, absolwentem Akademii Ekonomicznej w Krakowie na kierunku Ekonomia i Organizacja Handlu Zagranicznego oraz studiów MBA ISEAD w Fontainebleau. Pracę doktorską, dotyczącą zarządzania relacjami z klientami w organizacjach sieciowych, obronił w SGH w 2004 r. Henryk Siodmok jest ekspertem Centrum im. Adama Smith’a, współautorem i autorem publikacji ekonomicznych, w szczególności z zakresu przedsiębiorczości, kwestii reform podatkowych i wspólnych obszarów walutowych.

Ostatnie zaangażowanie zawodowe:

  • 2005-2007 wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A.,
  • 2007-2019 prezes Grupy ATLAS,
  • 2019-2022 prezes spółki Dobrowolski Sp. z o.o.

Mo-BRUK SA
Mo-BRUK, lider polskiej branży przetwarzania odpadów przemysłowych, w 2021 r. wypracował w ujęciu skonsolidowanym 267,2 mln zł przychodów ze sprzedaży, 151,3 mln zł EBITDA (zysku operacyjnego powiększonego o amortyzację) oraz 115,0 mln zł zysku netto.

Mo-BRUK, dzięki efektywnemu modelowi biznesowemu, pozostaje liderem branży przetwarzania odpadów przemysłowych w Polsce. Spółka, dzięki zrealizowanym inwestycjom w linie do unieszkodliwiania odpadów, jest w stanie zutylizować zdecydowaną większość rodzajów odpadów powstających w Polsce.

Branża w której działa spółka charakteryzuje się niezwykle dynamicznym rozwojem. Wynika on przede wszystkim ze zmiany legislacji w zakresie prawa ochrony środowiska oraz przepisów dotyczących odpadów (zarówno w ustawodawstwie polskim, jak i europejskim), które wymuszają utylizację szkodliwych odpadów, materiałów i substancji w określony sposób. Dodatkowym aspektem prorozwojowym jest rozwój świadomości ekologicznej społeczeństwa, czego efektem jest wzrost popytu na usługi związane z utylizacją odpadów. Oznacza to, że firmy takie jak Mo-BRUK stoją przed szansą dynamicznego wzrostu.

Program wieczoru

18.30 – Rozmowy kuluarowe, networking
18.45 – Przywitanie Gości i wystąpienie prelegenta
19.15 – Czas na pytania i dyskusję
19.30 – Sesja autoprezentacji wszystkich uczestników
20.30 – Rozmowy kuluarowe, integracja i networking

Szczegóły Wieczoru Biznesowego:
  • Kiedy: 23 marca, czwartek godz. 18.30
  • Miejsce: Hotel Mercure Warszawa Grand****, ul. Krucza 28, Warszawa
  • Prosimy o zabranie ze sobą wizytówek

Wymagana jest rejestracja przez stronę: DOŁĄCZ DO WYDARZENIA >>

Kontakt ws. spotkania:

Franciszek Niemyski
Dyrektor Regionalny
franciszek.niemyski@iptg.pl