Wielofunkcyjne zespoły obsługujące strumienie wartości

Wielofunkcyjne zespoły obsługujące strumienie wartości

Powód tworzenia wielofunkcyjnych zespołów obsługujących strumienie wartości:

Wielofunkcyjne zespoły obsługujące strumienie wartości w przedsiębiorstwach nie funkcjonujących w kulturze Lean są powoływane w specyficznych sytuacjach ze względu na wykonanie procesów najczęściej drugoplanowych, które są realizowane jedynie okresowo. Wyżej wymienione procesy najczęściej wymagają krótkiego czasu realizacji tzw. „działania pod presją czasu”. Dla tego słuszne jest wspieranie działów, które nie dążą w obsłudze danych procesów.

Przedsiębiorstwa zakorzenione w kulturze Lean tworzą działy odpowiedzialne za całościową obsługę procesów i przetwarzanie informacji nie tylko obsługiwanych okresowo, ale również wykonywanych w codziennym funkcjonowaniu.

Cel powoływania wielofunkcyjnych zespołów obsługujących strumienie wartości:

Celem powołanych zespołów jest dostarczenie usług lub przetworzenie informacji podczas całościowego wykonania procesu, w bardzo krótkim czasie aby zaspokoić potrzeby klienta.

Przykłady procesów obsługiwanych przez zespoły:

Przykładem procesów dla których są powoływane wielofunkcyjne zespoły obsługujące strumienie wartości są:

 • wypłacanie pensji,
 • zamykanie ksiąg rachunkowych na koniec miesiąca,
 • tworzenie oferty nawiązania współpracy.

Co jest problemem przed stosowaniem wielofunkcyjnych zespołów obsługujących strumienie wartości?

 • Niechęć do stosowania wielofunkcyjnych zespołów obsługujących strumienie wartości powoduje stwierdzenie, że model zespołów wielofunkcyjnych zakłóca porządek funkcjonowania firmy.
 • Brak odpowiedniego zaplanowania organizacji pracy wykonywanych procesów.

Jak wyeliminować problem powodujący niechęć przed stosowaniem zespołów wielofunkcyjnych.

Należy odpowiednio zaprojektować strukturę organizacyjną, której głównym celem powinno być wspieranie modelu zespołów wielofunkcyjnych i realizacji przetwarzanych przez nie procesów. Pozwoli to na łatwiejszą pracę i szybsze zaspokajanie potrzeb klienta.

Graficzne przedstawienie podziału funkcyjnego oraz wielofunkcyjnego zespołu obsługującego strumień wartości.

Podział funkcyjny Wielofunkcyjny zespół obsługujący strumień wartości
 

Zalety stosowania wielofunkcyjnych zespołów obsługujących strumienie wartości:

 • redukcja czas przejścia przez proces (włączając w to czas kolejek) nawet o 90%,
 • przyspieszenie czasu przetwarzania informacji nawet o 40%,
 • większa skuteczność i wydajność komunikacji w procesach decyzyjnych,
 • zmniejszenie ilości błędów popełnionych podczas przetwarzania oraz czynności związanych i ich korygowaniem,
 • redukcja liczby przekazań procesu pomiędzy różnymi działami,
 • lepsze poznanie potrzeb wewnętrznego klienta,
 • minimalizacja marnotrawstwa niedodającego wartości w całym strumieniu wartości.

Artur Zawadzki

Absolwent Zarządzania i Inżynierii Produkcji na Politechnice Warszawskiej. Posiada bogate doświadczenie w zakresie organizacji i optymalizacji procesów produkcyjnych. Na co dzień pełni również stanowisko trenera wewnętrznego Lean Manufacturing w jednym z czołowych przedsiębiorstw zajmujących się produkcją maszyn rolniczych i komunalnych. W przedsiębiorstwie odpowiedzialny jest za nadzorowanie optymalizacji procesu produkcyjnego oraz wdrażanie i utrzymywanie koncepcji szczupłego zarządzania produkcją – Lean Manufacturing.

Kontakt: artur.zawadzki1@o2.pl