Wsparcie dla przedsiębiorców w związku z koronawirusem

Wsparcie dla przedsiębiorców w związku z koronawirusem

Przekazujemy komunikaty z Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Rozwoju:

Przedsiębiorcy, którzy w związku z występowaniem koronawirusa będą mieć problemy z terminową zapłatą należności podatkowych, mogą wystąpić z wnioskiem o przyznanie ulgi lub umorzenie zaległości.

W sytuacji negatywnych skutków finansowych dla przedsiębiorców wynikających z epidemii koronawirusa urzędy skarbowe będą brać pod uwagę te szczególne okoliczności przy rozpatrywaniu wniosków dotyczących przyznania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych (odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty, umorzenia zaległości podatkowych itp).

Wnioski składane przez przedsiębiorców w trybie art. 67a i art. nast. Ordynacji podatkowej będą rozpatrywane w pierwszej kolejności.

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa Ministerstwo Rozwoju przygotowuje projekt pakietu osłonowego, który dotyczyć będzie m.in odroczenia w płatnościach, poprawy płynności finansowej, zasiłków chorobowych i opiekuńczych.

Więcej szczegółów pod linkiem: https://www.gov.pl/web/rozwoj/pakiet-oslonowy-dla-firm-w-zwiazku-z-koronawirusem

Wszelkie informacje będziemy przekazywać na bieżąco na naszej stronie internetowej oraz na Facebooku i Twitterze.