Wypowiedź eksperta PTG nt. wolnych niedziel

Wypowiedź eksperta PTG nt. wolnych niedziel

W Wywiadzie Gospodarczym telewizji internetowej wPolsce.pl, Franciszek Podlacha, ekspert PTG mówił o wpływie ograniczenia handlu w niedziele na gospodarkę. Ekspert zauważył, że w mediach często nie podaje się wyników makroekonomicznych, ponieważ nie wskazują one na negatywny wpływ wolnych niedziel na kondycję gospodarki. Bardzo eksponuje się za to badania opinii publicznej.

Znikanie sklepów z polskiego rynku to trend wieloletni. Wynika on z tego, że polski rynek ma nasycenie rynku jedno z najwyższych w Europie. W Polsce na 10 tys. mieszkańców przypada 25 sklepów. Na Zachodzie to 5-10 sklepów. W związku z ograniczeniem handlu nie zaobserwowano większej liczby upadłości, wręcz przeciwnie, możemy mówić o mniejszej licznie upadłości niż w latach poprzednich.

Najbardziej wiarygodnym wskaźnikiem jest tutaj wzrost obrotów w sklepach małoformatowych, który wyniósł ok. 5,5%, to o jeden punkt procentowy więcej niż w roku 2017. Jeżeli obroty sklepów małoformatowych rosną (czasem wzrost ten wyniósł ponad 12%), to znaczy, że przyczyną dalszego upadku małych sklepów nie może być ograniczenie handlu w niedziele. Powody muszą być inne.

Franciszek Podlacha zwrócił uwagę też na to, że straszono dużym bezrobociem w handlu, tymczasem liczba miejsc pracy w handlu nie zmalała – mamy rekordowo niskie bezrobocie. Ale nawet gdyby tak było, zmniejszanie się liczby zatrudnionych w handlu nie musiałoby być efektem złej kondycji polskiego handlu. Miejsca pracy w handlu to często mało płatne miejsca pracy. Pracownicy mogą mieć dostęp do innej, lepiej płatnej pracy.

Dużym problemem rodzimego handlu jest to, że na polski rynek wchodzą inwestorzy zagraniczni, którzy otrzymują preferencyjne kredyty, setki milionów USD i EUR, natomiast polskie firmy handlowe nie mają dostępu do takich kredytów. Jest to nieuczciwa konkurencja i takie praktyki powinny być zwalczane. Państwo powinno dbać o rozwój polskich sieci sklepów.