Wzrost PKB w II kwartale 2017 roku

Główny Urząd Statystyczny poinformował o wzroście polskiej gospodarki w II kwartale. PKB okazał się być realnie wyższy o 3,9% w porównaniu do roku poprzedniego.

Dynamika PKB wyrównana sezonowo wyniosła 1,1% kwartał do kwartału i 4,4% rok do roku. Dane, które zostały niewyrównane sezonowo pokazały wzrost 3,9% rok do roku wobec 4,0% odnotowanych w I kwartale 2017 roku.

Polscy ekonomiści i analitycy szacowali, że wzrost od kwietnia do czerwca wyniesie 3,8%.

Można przypuszczać, że duży wpływ na osiągnięcie obecnego stanu gospodarki miała konsumpcja. Wpływ inwestycji również mógł być znaczny.

Maria Jeznach, dyrektor Departamentu Rachunków Narodowych w Głównym Urzędzie Statystycznym podkreśliła, że odnotowano wzrost w sektorze budownictwa. Generalnie każdy z sektorów, poza finansowym miał pozytywny wpływ na PKB w II kwartale.

Szczegółowe dane odnośnie PKB w II kwartale GUS poda 31 sierpnia.