Deklaracja LGBT – zagrożenia dla przedsiębiorców

Deklaracja LGBT – zagrożenia dla przedsiębiorców

Polskie Towarzystwo Gospodarcze 29 maja w Warszawie wzięło udział w  konferencji prasowej zorganizowanej przez Ordo Iuris na temat zagrożeń dla przedsiębiorców wypływających z Deklaracji LGBT, podpisanej przez Prezydenta m.st. Warszawy, Rafała Trzaskowskiego. PTG było reprezentowane przez Konrada Baneckiego, Przewodniczącego Rady Generalnej (Chaber S.A.) oraz Franciszka Podlachę, Dyrektora ds. Rozwoju.

Franciszek Podlacha mówił o zagrożeniach wynikających z zapisów o klauzuli antydyskryminacyjnej. Jest to precedens, który obok kryteriów ekonomicznych, doświadczenia i zasobów stawia na równi kryterium ideologiczne. Może on spowodować sytuację, w której przetarg zwycięży firma najpełniej realizująca agendę LGBT, a nie ta, która przedstawi najlepszą ofertę.

Konrad Banecki zauważył, że administracyjne wspieranie „tęczowych sieci pracowniczych” i presja na „wyoutowanie” w miejscu pracy może doprowadzić do ingerencji w światopogląd pracowników, faworyzowania jej części z powodów niemerytorycznych i rozbicia zespołów pracowniczych. Przewodniczący Rady Generalnej porównał faworyzowanie części pracowników z przyczyn ideologicznych do faworyzowania ze względu na legitymację partyjną w PRL-u.

Konferencja odbija się szerokim echem w mediach. Była ona drugim tematem dnia w Informacjach Telewizji Trwam z dnia 29 maja. Artykuły pojawiły się też na stronach innych mediów: Radia Maryja, Tygodnika Niedziela czy telewizji internetowej wSensie.tv.

http://www.radiomaryja.pl/informacje/karta-lgbt-uderzeniem-w-przedsiebiorcow/

https://www.niedziela.pl/artykul/43059/Ordo-Iuris-warszawska-Karta-LGBT

https://wsensie.pl/polska/32735-ordo-iuris-alarmuje-karta-lgbt-zmusza-przedsiebiorcow-do-promowania-ideologicznych-postulatow

Dużą popularnością cieszyły się też tweety PTG na ten temat. Pobiliśmy rekord wyświetleń. Zapraszamy do oglądania zdjęć z konferencji na Twitterze: