Energia przyszłości – Astana EXPO 2017

Energia przyszłości – Astana EXPO 2017

Wystawy EXPO to wydarzenie międzynarodowe, podczas którego kraje prezentują swoje osiągnięcia, dorobek kulturalny i naukowy oraz nowe techniczne rozwiązania. Podczas ekspozycji uczestniczące w wystawie państwa pokazują również swoje ambicje, plany na przyszłość, przemiany oraz kierunek rozwoju. Prezentacje, dyskusje i współzawodnictwo prowadzą do konkretnych osiągnięć. Wystawy światowe służą rozwoju gospodarczemu państwa poprzez możliwość nawiązania współpracy, ale mają także znaczenie wizerunkowe.

Światowa EXPO w 2017 roku odbędzie się w Kazachstanie, a dokładniej w jego stolicy – Astanie. Potrwa od 10 czerwca do 10 września, a pojawi się tam ponad 100 państw. Tematem przewodnim tegorocznej wystawy jest „Energia przyszłości”.

W spotkaniu wezmą również udział przedstawiciele Polski, którzy pojawią się tam pod hasłem: „Creative pe ople, smart energy”. Ekspozycja naszego kraju znajduje się w jednym z centralnych pawilonów, zajmuję powierzchnię 397,53m2. Konstrukcja przedstawia w multimedialny sposób, jak tradycyjne rozwiązania energetyczne wraz ze współczesną technologią mogą pomóc w trosce o ochronę środowiska naturalnego.

Dzięki udziałowi w EXPO Polska ma możliwość pokazania się jako istotny partner światowy w dyskusji o bezpieczeństwie energetycznym, ochronie środowiska, a także jako lidera Europy Środkowo-Wschodniej w polityce i gospodarce. Obecność naszego kraju na Międzynarodowej Wystawie w Astanie ma promować wizerunek Polski, nawiązać nowe oraz wzmocnić obecne kontakty gospodarcze z Kazachstanem i krajami Azji Centralnej. Polska ubiega się również o organizację EXPO w 2022r. w Łodzi – nie zabraknie więc także elementu promocyjnego tej kandydatury.

W tym roku udział w EXPO powinien być szczególnie ważny dla przedsiębiorców związanych z tematem przewodnim wystawy. Tematy poruszane podczas EXPO będą dotyczyć przede wszystkim branż zajmujących się m.in. źródłami energii, nowoczesnymi technologiami wydobywczymi i wytwarzaniem energii, produkcją maszyn i urządzeń górniczych, klastrami energetycznymi, budownictwem i rewitalizacją terenów poprzemysłowych, digitalizacją rynku energii, energetyką tradycyjną.

Dla polskich firm jest to okazja do promocji swoich indywidualnych przedsiębiorstw. Przedstawiciele firm będą mogli wziąć udział w licznych konferencjach i dyskusjach. Podczas EXPO dnia 6 września 2017r. odbędzie się również Polsko-Kazachstańskie Forum Gospodarcze. Celem tego spotkania będzie promocja kontaktów handlowych, gospodarczych, prezentacja polskiego potencjału w dziedzinie energetyki, ochrony środowiska i budownictwa, zwiększenie eksportu i rozwoju inwestycji polskich firm w Azji Centralnej.

Koordynatorem programu gospodarczego dla przedsiębiorców z naszego kraju jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Jak czytamy na stronie organizatorów wystawy Polski na EXPO:
„W związku z realizacją programu promocji gospodarczej, polscy przedsiębiorcy korzystać mogą ze stoisk informacyjnych przygotowywanych przez PARP podczas następujących targów branżowych:
•    Międzynarodowe Targi „Mining Week” Kazakhstan 2017, Karaganda, 27–29 czerwca 2017 r.
•    Międzynarodowe Targi Budowlane „Kazbuild/Aqua Therm”, Ałmaty, 5–8 września 2017 r.
•    Międzynarodowe Targi „Mining World Central Asia Exhibition”, Ałmaty, 20–22 września 2017 r.
•    Międzynarodowe Targi POWER/ReENERGY/LIGHTING Kazakhstan, Ałmaty, 24–26 października 2017 r.”

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami na stronie:
https://expo.gov.pl/