Konferencja PTG Perspektywy Rozwoju Sektora Energii w Polsce 2040 – podsumowanie Konferencji

Konferencja PTG Perspektywy Rozwoju Sektora Energii w Polsce 2040 – podsumowanie Konferencji

Konferencja PERSPEKTYWY ROZWOJU SEKTORA ENERGII W POLSCE 2040 to pierwsze z cyklu wydarzenie  Polskiego Towarzystwa Gospodarczego poświęcone zagadnieniom energii, które odbyło się 3 czerwca 2022 r. w Warszawie. Patronat honorowy nad konferencją objął Urząd Regulacji Energetyki.

Konferencję otworzył Prezes Polskiego Towarzystwa Gospodarczego  Tomasz Janik, słowami, że energetyka jest niejako krwiobiegiem polskiej gospodarki i wobec zmian z ostatnich miesięcy, pytania o ceny i dostępność energii są pytaniami kluczowymi dla wszystkich Polskich przedsiębiorców oraz gospodarstw domowych. Dlatego celem, który przyświecał  konferencji „PERSPEKTYWY ROZWOJU SEKTORA ENERGII W POLSCE 2040”, była dyskusja nad przyszłością tego sektora, ponieważ plany które były rysowane jeszcze parę miesięcy temu dzisiaj są już nieaktualne i musimy je budować na nowo.

Tytułem wstępu jako pierwszy głos zabrał Pan Piotr Naimski Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej, który zauważył, że koszty wojny na Ukrainie będziemy ponosić wszyscy, zarówno w wymiarze finansowym jak i wymiarze solidarności i konkurencyjności europejskiej. W ocenie Pana Ministra konkurencyjność dotyczy surowców: ropy naftowej, gazu oraz węgla, ale również dostępu do najnowszych technologii.

Pierwszy panel poświęcony Polityce energetycznej państwa do 2040 r. (PEP2040) rozpoczął się od wystąpienia Pana Tomasza Stępnia, Prezesa Gaz System, który przybliżył uczestnikom konferencji projekty infrastrukturalne zrealizowane w latach ubiegłych, dzięki którym w chwili obecnej  przepustowość naszego systemu gazociągów jest prawie dwukrotnie większa niż nasze obecne zapotrzebowania. Następnie głos zabrał Pan Rafał Gawin, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zaznaczając, że przyszło nam funkcjonować w specyficznym czasie – innym niż byliśmy przyzwyczajeni przez ostatnie lata, gdzie został ograniczony dostęp do surowców energetycznych. Wymusza to konieczność budowania alternatywnych scenariuszy bezpieczeństwa energetycznego i prowadzenia analiz kosztów tego bezpieczeństwa w obszarach, które do tej pory nie były brane pod uwagę. Z kolei Wiceminister Klimatu i Środowiska Adam Guibourgé-Czetwertyński zapowiedział szybsze przechodzenie do bezemisyjnych źródeł energii, aby bardziej elastycznie reagować na pojawiające się napięcia na rynkach paliw kopalnych. Głos zabrał również prof. Mirosław Pawełczyk z Uniwersytetu Śląskiego, który odniósł się do otoczenia regulacyjnego mówiąc, że regulacje w energetyce przypominają gorset, który ma ją utrzymywać i dobrze wyglądać, jednak jednocześnie ukrywa stajnię Augiasza dla przykładu podając przestarzałą regulację energetyczną z 1997 roku (nowelizowaną ponad 220 razy!). Jak zaznaczył prof. Pawełczyk ostanie 3 miesiące diametralnie zmieniły dyskusję o celach polityki energetycznej – odeszliśmy od kwestii polityki klimatycznej a pojęciem kluczowym stała się suwerenność energetyczna.

Panel pt. Wyzwania systemu bezpieczeństwa energetycznego Polski w dynamicznie zmieniającym się świecie rozpoczął  się od wystąpienie Pana Krzysztofa Tchórzewskiego, Przewodniczącego Rady Doradców Politycznych Premiera RP nt. zabezpieczenia się Unii Europejskiej przed krachem gospodarczym i co za tym idzie potrzebą wypracowania nowego podejścia do energetyki. Jako remedium została wskazana reforma polskiego miksu energetycznego – odejście od gazu jako paliwa na okres przejściowy i wykorzystanie nowoczesnych technologii węglowych, które mają tylko o 16 % wyższą emisję CO2 od jednostek gazowych. Następnie głos zabrał Pan Krzysztof Figat, Prezesa Polimex Mostostal S.A., w opinii którego polscy wykonawcy mają bardzo dobre kompetencje w zakresie budownictwa energetycznego oraz posiadają zalążek kadr, które rozumieją jak zbudowany jest reaktor oraz jak pracuje. Jak stwierdził Eryk Kłossowski, Prezes Polskich Sieci Elektroenergetycznych – wyprowadzanie energii z offshore wymaga długotrwałych inwestycji. Obecnie prowadzonych jest kilka programów inwestycyjnych, które mają rozbudować sieci elektroenergetyczne na terenie Polski północnej. Jak zauważył Prezes PSE głównym zadaniem przy długoterminowych planach inwestycyjnych jest minimalizacja nieobsłużonego popytu na energię elektryczną.

Ostatni panel poświęcony był tematowi SMRów jako nowego źródła atomowej energii. Rozpoczął go Pan Ziemowit Iwański Senior Advisor to the Board, Ultra Safe Nuclear Corporation, który szacuje, że pierwsze działające SMR-y zobaczymy najwcześniej w 2026 r., przy czym instalacje komercyjne powinny ruszyć w 2028 r. Tak krótkie terminy  są możliwe do osiągniecia, ponieważ  czas potrzebny na wybudowanie małego reaktora od podstaw to dwa lata, natomiast przebudowa elektrowni pracującej na paliwach kopalnych jest o połowę krótsza. W kontekście obecnych zawirowań geopolitycznych dotyczących „paliwa napędowego” do rozwoju technologii SMRów wypowiedział się  Pan Maciej Wójcik, zastępca Dyrektora Departamentu Energetyki Jądrowej KGHM  –  z perspektywy KGHM, jako drugiego największego obiorcy energii elektrycznej w Polsce, wydarzenia na wschodzie będą akcelerowały rozwój technologii SMR, z uwagi na fakt, że wszyscy uświadomili sobie potrzebę dywersyfikacji technologii źródeł wytwarzania energii. Największe ryzyka związane z rozwojem SMRów mają charakter operacyjny – dopóki nie mamy pierwszej działającej instalacji  nie znamy finalnych kosztów inwestycji,  nie są również znane koszty związane z eksploatacją – powiedział Patryk Geborys, Associate Partner Cyber Security, Privacy & Risk, EY. Ponadto małe reaktory nie są bardziej narażone na cyberataki niż inne składniki infrastruktury informatycznej. Są nawet bezpieczniejsze, bo każdy z nich tworzy zamkniętą całość – podsumował. Jeżeli mowa o szansach i nadziejach branży ubezpieczeniowej związanych z rozwojem technologii SMR na Wisłą, głos zabrał Tomasz Libront, prezes Smartt Re, w ocenie którego, na razie branża ubezpieczeniowa nie ma wypracowanego modelu działania. Obecnie głównymi obszarami zainteresowania  są m.in. ubezpieczenia kopalni czy farm wiatrowych. Tworząc rozwiązania dla SMR-ów trzeba będzie bazować na rozwiązaniach zagranicznych, gdzie powstają tzw. poole jądrowe, zrzeszające wielu ubezpieczycieli i wspólnie przejmujące ryzyko.

Perspektywy rozwoju sektora energii w Polsce 2040 była to pierwsza z serii konferencja poświęcona wyzwaniom polskiej gospodarki w sektorze energii.  Udział tak znamienitych gości i  dobór tematów, świadczy o doniosłości tego zagadnienia oraz o ogromnych wyzwaniach jakie stoją przed polską gospodarką i rządzącymi. Wydarzenie to stanowi przyczynek do dalszej  pogłębionej dyskusji nad suwerennością energetyczną Polski oraz dywersyfikacją źródeł energii.

Partnerzy strategiczni:

KGHM Polska Miedź S.A.

KGHM należy do grona największych światowych producentów miedzi i srebra. Dysponuje 60 letnim doświadczeniem w górnictwie i hutnictwie metali. Oprócz miedzi i srebra KGHM wydobywa także molibden, nikiel, złoto, pallad i platynę oraz wytwarza ren. Aktywa produkcyjne KGHM są usytuowane na trzech kontynentach. Podstawowe zakłady produkcyjne firmy są zlokalizowane w Polsce. Najważniejsza kopalnia zagraniczna – Sierra Gorda – jest zlokalizowana w Chile. Grupa KGHM zatrudnia ponad 34 000 pracowników.

www.kghm.com

 

Polskie Sieci Elektroenergetyczne

Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) są operatorem systemu przesyłowego energii elektrycznej w Polsce. Jest to spółka o szczególnym znaczeniu dla polskiej gospodarki, a jej zakres odpowiedzialności jest określony w ustawie Prawo energetyczne.

PSE zajmują się przesyłem energii elektrycznej do wszystkich regionów Polski. Spółka odpowiada za bilansowanie systemu elektroenergetycznego oraz utrzymanie
i rozwój infrastruktury sieciowej wraz z połączeniami transgranicznymi. Udostępnia także na zasadach rynkowych zdolności przesyłowe do realizacji wymiany
transgranicznej. Spółka zarządza siecią przesyłową, w której skład wchodzą linie najwyższych napięć 400 kV oraz 220 kV o łącznej długości ponad 15 tysięcy kilometrów oraz 110 stacji elektroenergetycznych służących do przetwarzania i rozdziału energii elektrycznej.

www.pse.pl

 

PERN S.A.

PERN S.A. jest liderem logistyki naftowej i paliwowej w Polsce, zarządza strategiczną infrastrukturą krytyczną. Spółka gwarantuje bezpieczeństwo naszego kraju, a tym samym także Unii Europejskiej, w zakresie dostaw ropy naftowej do największych producentów paliw w Polsce oraz w Niemczech.

Firma zarządza siecią rurociągów naftowych i paliwowych, posiada ponad 4 mln m³ pojemności magazynowej na ropę naftową oraz ponad 2 mln m³ na paliwa. Dzięki temu PERN zapewnia sprawną logistykę naftową i dostępność paliw na terenie całej Polski. Grupa PERN świadczy także usługi w zakresie dozowania dodatków i biokomponentów do paliw, wykonuje badania laboratoryjne produktów naftowych, inspekcje stanu technicznego rurociągów, dzierżawi włókna światłowodowe, prowadzi transmisje danych internetowych, a także oferuje usługi kolokacji.

www.pern.pl

 

Smartt Re

Smartt Re jest polskim brokerem ubezpieczeniowym i reasekuracyjnym z grupy brokerskiej MJM Holdings. Należy do czołówki brokerów w Polsce i krajach bałtyckich. Od 15 lat działalności koncentruje się na kluczowych sektorach: energetyce, przemyśle ciężkim czy lotnictwie. W 2017 r. broker przyjął strategię skoncentrowaną na wspieraniu płynnej i bezpiecznej transformacji energetycznej polskiej gospodarki. Smartt Re współpracuje z największymi reasekuratorami i brokerami reasekuracyjnymi z całego świata.

Więcej informacji na www.smarttre.pl

Partnerzy główni:

EY

EY jest światowym liderem rynku usług profesjonalnych obejmujących usługi audytorskie, doradztwo podatkowe, doradztwo biznesowe i doradztwo transakcyjne. Nasza wiedza oraz świadczone przez nas najwyższej jakości usługi przyczyniają się do budowy zaufania na rynkach kapitałowych  i w gospodarkach całego świata. W szeregach EY rozwijają się utalentowani liderzy zarządzający zgranymi zespołami, których celem jest spełnianie obietnic składanych przez markę EY. W ten sposób przyczyniamy się do budowy sprawniej funkcjonującego świata. Robimy to dla naszych klientów, społeczności, w których żyjemy i dla nas samych.

www.ey.com

 

GoWork.pl

GoWork.pl jest uznawany za jedną z najprężniej rozwijających się firm rekrutacyjnych i szkoleniowych w Polsce. Posiada oddziały w największych miastach takich jak: Warszawa, Wrocław, Poznań, Kraków, Lublin i Katowice. Od czasu powstania w 1990 roku portal nieustannie się doskonali i zmienia się na korzyść Klientów i Użytkowników. Każda z usług tworzona jest i oferowana zgodnie z tym przesłaniem – ma być przede wszystkim wsparciem dla pracodawców – służyć skutecznej rekrutacji i budowaniu pozytywnego wizerunku. Dzięki takiemu podejściu portal GoWork.pl jest jednym z najpopularniejszych i najbardziej rozpoznawalnych serwisów w Polsce.

www.gowork.pl

 

USNC

Ultra Safe Nuclear Corporation (USNC) prywatna amerykańska korporacja technologiczna została założona w 2011 roku przez zespół wysoce wyspecjalizowanych ekspertów z dziedzin materiałoznawstwa jądrowego, fizyki i inżynierii reaktorowej. Korporacja USNC działa w zakresie projektowania i produkcji ultra bezpiecznego paliwa jądrowego FCM – które we wszelkich warunkach eksploatacyjnych i postulowanych sytuacjach awaryjnych gwarantuje integralność i niemożność uwolnienia produktów reakcji jądrowych poza elementy paliwowe.

USNC projektuje i buduje bezpieczne mikroreaktory wysokotemperaturowe chłodzone gazem – MMR o mocach od 15 do 45 MW cieplnych, które mogą w układach cieplnych chłodzenia reaktora produkować parę przegrzaną, energię elektryczną w standardowych układach turbin parowych oraz wodór z wykorzystaniem wysokosprawnych technologii wysokotemperaturowych.

www.usnc.com

Partnerzy konferencji:

TFS

Towarzystwo Finansowe Silesia Sp. z o.o. jest innowacyjnym, dynamicznie rozwijającym się podmiotem inwestycyjnym. Realizujemy ważne dla polskiej gospodarki projekty o charakterze rozwojowym. Działamy na zasadach indywidualnie dobranej strukturyzacji i aranżacji finansowania. Kładziemy nacisk na innowacyjność i synergie pomiędzy spółkami, budując wartość portfela Grupy Kapitałowej. Posiadamy praktykę w zakresie przeprowadzania udanych procesów restrukturyzacyjnych oraz doświadczenie sektorowe (między innymi w budownictwie infrastrukturalnym i przemyśle stalowym). Dbamy o dobre relacje zarówno z administracją publiczną oraz inwestorami branżowymi, jak i finansowymi. Wypracowaliśmy zasoby finansowe, które mogą być reinwestowane w kolejne projekty.

www.tfsilesia.pl

 

Net Cable

NetCable działa w sektorze fotowoltaiki od 2016 roku. Założycielami są Emilia i Sławomir Kostrzowie, którzy od początku zarządzają spółkami i są autorami strategii rozwoju.  Podstawową działalnością NetCable jest generalne wykonawstwo farm fotowoltaicznych. Oferujemy także doradztwo i usługi projektowe, pełna obsługa deweloperska. Od rozpoczęcia działalności w 2016 roku do maja 2022 roku NetCable wybudowała farmy o łącznej mocy 470 MW i doradzała przy budowie ok. 1700 MW instalacji. NetCable jako jedna z nielicznych polskich firm fotowoltaicznych zdobyła doświadczenie przy realizacji zagranicznych projektów, dzięki czemu jest w stanie wykorzystać je do konkurowania z największymi graczami na dynamicznie rosnącym rynku farm PV w Polsce. Wybudowane 470 MW mocy stawia NetCable na czele największych i najbardziej doświadczonych polskich generalnych wykonawców farm PV.

www.netcable.com.pl

BROSZURA PTG

Fot. Magdalena Żuk, Polska Agencja Prasowa SA