PTG z misją gospodarczą w Stanach Zjednoczonych

PTG z misją gospodarczą w Stanach Zjednoczonych

W dniach od 14 do 23 maja w USA gościła delegacja Polskiego Towarzystwa Gospodarczego w składzie: Tomasz Janik – Prezes Zarządu, Wojciech Strzałkowski – Członek Rady Generalnej i Piotr Lussa – Członek Rady Generalnej. Pomysłodawcą wyprawy był wzmiankowany Wojciech Strzałkowski.

Delegacja PTG spotkała się w Kongresie USA z kongresmenem Brianem Fitzpatrickiem, a także z: Konsulem RP w Nowym Jorku Maciejem Gołubiewskim, Prezesem Polsko-Amerykańskiego Klubu Biznesu adw. Wojciechem Jackowskim, członkami sztabu wyborczego prezydenta Trumpa i przedstawicielami polonijnego biznesu w Filadelfii, Radcą Handlowym Ambasady RP w Waszyngtonie Rafałem Jaroszem oraz Andrzejem N. Parformakiem – adwokatem specjalizującym się w zagadnieniach praw patentowych, znaków towarowych, własności intelektualnej.

Bez wątpienia miała miejsce pouczająca wymiana doświadczeń z prowadzenia biznesu w USA i w Polsce. Członkowie PTG informowali rozmówców o działalności i celach Towarzystwa zachęcając do współpracy.

W myśl ludowej mądrości “cudze chwalicie, swego nie znacie” obserwacje z wyprawy za ocean pozwoliły przedstawicielom PTG bardziej docenić potencjał ekonomiczny polskich przedsiębiorców. Można też mieć nadzieję, że relacje nawiązane przez delegację przyczynią się do promocji PTG i pozyskania nowych partnerów dla Towarzystwa.

Autor: Piotr Lussa