Nagroda Gospodarcza Polskiego Towarzystwa Gospodarczego – Azymuty PTG

Nagroda Gospodarcza Polskiego Towarzystwa Gospodarczego – Azymuty PTG

Nagroda Gospodarcza Polskiego Towarzystwa Gospodarczego – Azymuty PTG

Nagroda przyznawana co roku przez przedsiębiorców zrzeszonych w Polskim Towarzystwie Gospodarczym firmom, instytucjom i osobom życia publicznego za szczególne zasługi dla rozwoju życia gospodarczego oraz wspieranie polskich przedsiębiorców. A także za działania przyczyniające się do powiększania dobrobytu Rzeczypospolitej Polskiej.

W 2023 roku nagroda została wręczona w następujących kategoriach:

  • Azymut PTG w kategorii “Ekspansja zagraniczna
  • Azymut PTG w kategorii “Imponujący Rozwój”
  • Azymut PTG w kategorii “Mecenas Kultury”
  • Azymut PTG w kategorii “Uczciwy Podatnik”
  • Azymut PTG w kategorii “Zaangażowanie społeczne”
  • Azymut PTG w kategorii “Osoba publiczna wspierająca rozwój gospodarczy”