Nagroda Gospodarcza Polskiego Towarzystwa Gospodarczego – Azymuty PTG

Nagroda Gospodarcza Polskiego Towarzystwa Gospodarczego – Azymuty PTG

Nagroda Gospodarcza Polskiego Towarzystwa Gospodarczego – Azymuty PTG

Nagroda przyznawana co roku przez przedsiębiorców zrzeszonych w Polskim Towarzystwie Gospodarczym firmom, instytucjom i osobom życia publicznego za szczególne zasługi dla rozwoju życia gospodarczego oraz wspieranie polskich przedsiębiorców. A także za działania przyczyniające się do powiększania dobrobytu Rzeczypospolitej Polskiej.

W 2023 roku nagroda została wręczona w następujących kategoriach:

  • Azymut PTG w kategorii „Ekspansja zagraniczna
  • Azymut PTG w kategorii „Imponujący Rozwój”
  • Azymut PTG w kategorii „Mecenas Kultury”
  • Azymut PTG w kategorii „Uczciwy Podatnik”
  • Azymut PTG w kategorii „Zaangażowanie społeczne”
  • Azymut PTG w kategorii „Osoba publiczna wspierająca rozwój gospodarczy”