Raport PTG został złożony na ręce Ministra

Raport PTG został złożony na ręce Ministra

Konferencja PTG, która odbyła się 29 listopada w Hotelu Bellotto, w Warszawie spotkała się z dużym zainteresowaniem. Podczas konferencji przedsiębiorcy związani z Polskim Towarzystwem Gospodarczym rozmawiali o dotychczasowym modelu rozwoju polskiej gospodarki, o barierach, które ograniczają rozwój polskich firm, wreszcie o wnioskach, które płyną z raportu PTG. Podczas konferencji raport PTG został złożony na ręce Ministra Artura Sobonia. Wręczył go Prezes PTG Tomasz Janik wraz z postulatami przedsiębiorców. Najważniejsze z nich to: powrót do idei deregulacji, szybsze sądy gospodarcze, niższe składki ZUS, podatek ryczałtowy od dużych firm, lepsza polityka technologiczna, w której państwo pełni rolę inteligentnego klienta i tworzy popyt na realne innowacje.

W pierwszym panelu pt. „Stan faktyczny – podsumowanie 30-stu lat rozwoju gospodarczego Polski” wzięli udział:
Moderator: Jacek Krzemiński, PAP
– Konrad Banecki, Prezes Chaber S.A., Przewodniczący Rady Generalnej PTG
– Józef Mokrzycki, Prezes Mo-BRUK S.A.
– adw. Piotr Kwiecień (PTG)
– dr hab. Krzysztof Koźmiński, Uniwersytet Warszawski, recenzent raportu

W drugim panelu pt. „Najważniejsze bariery spowalniające rozwój polskich przedsiębiorstw” zabrali głos:
Moderator: Hubert Biskupski, Super Biznes
– Tadeusz Pawełek, Założyciel IWLF Labofarm
– Andrzej Wójcik, Prezes Polmet Display Sp. z o.o.
– Łukasz Pupek, Partner SAS Advisors

W panelu trzecim pt. „Podmiotowa polityka gospodarcza czyli jak uwolnić się z pułapki średniego rozwoju?” dyskutowali:
Moderator: Paweł Pawłowski, Ośrodek Analiz Cegielskiego
– Tomasz Janik, Prezes Polskiego Towarzystwa Gospodarczego, Wiceprezes Decco S.A.
– Artur Soboń, Wiceminister Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej
– Kamil Kamiński, Doradca Prezesa PKO Bank Polski
– Przemysław Ciszak, Radca Prawny PTG

Partnerem wydarzenia jest PKO Bank Polski.