Zbiór wyjaśnień przepisów tzw. specustawy funduszowej w zakresie funduszy europejskich

Zbiór wyjaśnień przepisów tzw. specustawy funduszowej w zakresie funduszy europejskich

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej dostrzegło potrzebę wypracowania optymalnego modelu stosowania przewidzianych w ustawie z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19, uwzględniającego uwarunkowania w jakich w obliczu pandemii znalazły się wszystkie zainteresowane podmioty.
Powstał zbiór wyjaśnień dotyczących najważniejszych przepisów powyższej ustawy, opracowany w MFiPR w ramach Funduszowego Pakietu Antywirusowego, który jest źródłem wiedzy o przepisach dedykowanych funduszom europejskim na czas pandemii.

Ustawa z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. Zbiór wyjaśnień wybranych przepisów.

Zbiór porusza między innymi następujące zagadnienia:

  • „Skutek wystąpienia COVID-19” oraz „negatywny wpływ wystąpienia COVID19” – jak należy rozumieć te pojęcia?
  • Czy istnieje możliwość wydłużenia terminów realizacji projektów w związku z wystąpieniem COVID-19 w kontekście przepisu art. 52a ustawy wdrożeniowej?
  • Czy zawieszenie lub częściowe zawieszenie wytycznych może dotyczyć tylko projektów mających na celu przeciwdziałanie skutkom wystąpienia COVID-19?