Kolejne utrudnienia dla przedsiębiorców i konsumentów?

Kolejne utrudnienia dla przedsiębiorców i konsumentów?

Kolejne utrudnienia dla przedsiębiorców i konsumentów ?

15 sierpnia 2022 r. Prezydent Andrzej Duda podpisał Ustawę o zmianie ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw[1], która opóźnia o rok wejście w życie niekorzystnych przepisów dla przedsiębiorców. W czym rzecz? Otóż w Ustawie z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw[2] art. 89 pkt. 4 wprowadzał z dniem 1 stycznia 2023 r. nowe limity dla transakcji gotówkowych pomiędzy przedsiębiorcami – 8000 zł zamiast dotychczasowych 15 000 zł.

W ocenie PTG takie rozwiązanie znacznie utrudniłoby obrót gospodarczy pomiędzy przedsiębiorcami  i godziłoby w swobodę działalności gospodarczej.  Nie znajduje żadnych racjonalnych przesłanek ograniczenie używania legalnego środka płatniczego – zaznaczył Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Gospodarczego Konrad Banecki 

Na tym jednak nie koniec, ponieważ wspominana wyżej ustawa uderza również w konsumentów, poprzez wprowadzenie artykułu 7b[3], który ustala limit transakcji gotówkowych w relacji konsument-przedsiębiorca, na poziomie 20 000 zł. ( niekorzystne zmiany miały zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2023 r.)

Jest to wydarzenie zupełnie bez precedensu i daleko idąca ingerencja w wolność działalności gospodarczej oraz prawa konsumenckie – powiedział Konrad Banecki.

Gotówka odgrywa kluczową rolę w systemie ekonomicznym, w tym w jego podsystemach: monetarnym i finansowym. Słusznie zauważył Prezes NBP Adam Glapiński  Jest tak, ponieważ gotówka, fizyczny pieniądz emitowany przez bank centralny, jest prawnym środkiem płatniczym, co oznacza, że posiada moc uwalniania od zobowiązań, czyli z mocy prawa nie można odmówić jej przyjęcia[4]

W obliczu sytuacji za wschodnią granicą i możliwymi przerwami w dostawie energii elektrycznej, wprowadzanie jakichkolwiek limitów w obrocie gotówkowym należy uznać za działanie nietrafione.

Polskie Towarzystwo Gospodarcze odnosi się krytycznie do wprowadzanych limitów i apeluje do rządu o całkowite wycofanie się z projektowanych zmian. Każda próba ograniczenia obrotu gotówkowego uderza w naszą suwerenność monetarną.

 

[1] https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220001719

[2] https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210002105

[3] https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000287

[4] https://www.pap.pl/aktualnosci/news%2C983620%2Cglapinski-eliminacja-gotowki-bylaby-dzialaniem-sprzecznym-ze-spolecznymi.