Polscy przedsiębiorcy a edukacja i zdobywanie nowych kompetencji

Polscy przedsiębiorcy a edukacja i zdobywanie nowych kompetencji

Polskie Towarzystwo Gospodarcze inicjuje i uczestniczy w wielu projektach edukacyjnych, naukowych oraz mających na celu poszerzanie rozmaitych kompetencji w zakresie przedsiębiorczości. Nie tylko dlatego, że obszar ten uważamy za istotny, ale również (a może przede wszystkim) z powodu naszych Członków, dla których to właśnie edukacja jest jedną ważniejszych wartości.

Polscy przedsiębiorcy w ogóle znani są z dążenia do rozwoju osobistego zarówno w wymiarze profesjonalnym, jak i pozazawodowym. Zdobywają wiedzę i nowe umiejętności nie tylko po to, aby być konkurencyjnymi i skutecznymi w zmieniającym się środowisku biznesowym, ale również z chęci poszerzania indywidualnych horyzontów umysłowych.

Często kontynuują zakończoną na pewnym etapie życia edukację formalną. Np. uczestnictwo w studiach podyplomowych lub innych programach związanych z zarządzaniem, marketingiem, finansami czy pozostałymi istotnymi dziedzinami jest wśród nich niezwykle popularne wśród krajowych przedstawicieli biznesu. W końcu to doskonały sposób na zdobycie głębszej wiedzy w swojej branży, a przy tym oficjalnie uznawanych kwalifikacji.

Z drugiej strony, wielu przedsiębiorców zwraca się w kierunku tzw. samokształcenia. Dostęp do internetu i ogromna liczba materiałów edukacyjnych pozwalają im na samodzielną naukę, z której bardzo chętnie zresztą korzystają. Książki w wersji tradycyjnej i elektronicznej, kursy online, dedykowane podcasty, artykuły i otwarte wykłady – to podstawowe narzędzia pomocne w samodzielnym zdobywaniu wiedzy.

Coraz więcej biznesmenów docenia również szyte na miarę krótkie szkolenia w konkretnym zakresie, np. w kwestii podatku dochodowego od osób prawnych (CIT). Udział w takich projektach to skuteczny sposób na zdobycie praktycznych umiejętności i doświadczenia w danej dziedzinie.

Podobnie zresztą jak korzystanie z pomocy wiarygodnych mentorów i konsultantów. Ich wiedza i doświadczenie mogą znacząco przyspieszyć proces rozwoju kompetencji. W szczególności mentoring to cenna forma wsparcia, która pozwala unikać błędów innych i uczyć się na ich przykładach, z czego przedsiębiorcy doskonale zdają sobie sprawę.

Ale chyba najpopularniejszą metodą uczenia są budowa, rozwój i korzystanie z sieci kontaktów poprzez networking oraz eksperymentowanie i wyciąganie wniosków. Współpraca z innymi przedsiębiorcami i specjalistami w danej branży dostarcza cennych informacji i pomaga w rozwoju kompetencji. Uczestniczenie w konferencjach, spotkaniach branżowych (które zresztą Polskie Towarzystwo Gospodarcze organizuje nader często) lub klubach biznesowych to podstawy wspomnianego networkingu.

Niektóre zaś umiejętności najlepiej rozwijają się poprzez praktyczne działania i testowanie hipotetycznych rozwiązań w życiu realnym. W ten właśnie sposób przedsiębiorcy próbują nowych strategii, technologii czy modeli biznesowych, ucząc się na własnych sukcesach i porażkach.

Nie zapominajmy, że w całym procesie edukacji i zdobywania nowych umiejętności niezwykle istotne są ocena oraz informacja zwrotna (z ang. “feedback”). Przedsiębiorcy regularnie wzajemnie oceniają swoje kompetencje i proszą innych, wiarygodnych obserwatorów (pracowników, klientów i partnerów biznesowych) o feedback. Na tej samej zasadzie, na jakiej postępują menedżerowie, którzy oczekują informacji zwrotnej o swoich decyzjach od zespołu, którym zarządzają. Ta metoda pozwala na ewaluację postępów oraz identyfikację obszarów do doskonalenia.

Przedsiębiorcy skupieni w Polskim Towarzystwie Gospodarczym traktują rozwijanie kompetencji jako stały proces. Dzięki ciągłemu uczeniu się i doskonaleniu swoich umiejętności, są z każdym miesiącem lepiej przygotowani do radzenia sobie z coraz to nowymi wyzwaniami (jakich w krajowej i światowej gospodarce nie brakuje)i osiągania sukcesów w świecie biznesu. Jesteśmy niezwykle dumni z naszych Członków!