Polskie Towarzystwo Gospodarcze organizuje Konferencję Naukową “Podatki – ubezpieczenia – przedsiębiorczość”. 18-20.03.2024, Biała Podlaska

Polskie Towarzystwo Gospodarcze organizuje Konferencję Naukową “Podatki – ubezpieczenia – przedsiębiorczość”. 18-20.03.2024, Biała Podlaska

Jest nam niezmiernie miło poinformować o fakcie organizacji Konferencji Naukowej “Podatki – ubezpieczenia – przedsiębiorczość”, która odbędzie się w dniach 18-20 marca 2024 r. w Białej Podlaskiej. Projekt realizujemy wraz z Rzecznikiem Małych i Średnich Przedsiębiorców (Adamem Abramowiczem).

Konferencja skierowana jest przede wszystkim do przedsiębiorców zajmujących się zawodowo tematyką prawa podatkowego oraz prawa ubezpieczeń społecznych, a więc doradców podatkowych, radców prawnych, adwokatów oraz księgowych

 

PROGRAM KONFERENCJI

DATA/GODZINA PROGRAM
18.03.2024 r. – poniedziałek
10:00 – 17:00 Rejestracja uczestników
10:30 – 10:45 Otwarcie konferencji

prof. dr hab. Jerzy Nitychoruk – Rektor Akademii Bialskiej im. Jana Pawła II

Adam Abramowicz – Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców

10:45 – 11:00 Wykład

Temat: Znaczenie uczelni zawodowych w systemie kształcenia wyższego.

Dariusz Wieczorek – Minister Nauki

11:00 – 11:45 Panel I

Uczelnie zawodowe jako filar lokalnego rozwoju gospodarczego i społecznego.

Moderator: dr Jarosław Gowin – Radca Rzecznika MŚP

Dariusz Wieczorek – Minister Nauki

prof. dr hab. Jerzy Nitychoruk –  Rektor Akademii Bialskiej im. Jana Pawła II

prof. Małgorzata Kołpa – Rektor Akademii Tarnowskiej

dr Grzegorz Koc – Rektor Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Ciechanowie

prof. Dariusz Surowik – Rektor Akademii Łomżyńskiej

 

 

 

 

11:45 – 11:55

11:55 – 12:05

Biznes i Nauka.

 1. Co łączy biznes i naukę?
 2. Korzyści dla polskiej gospodarki wynikające z współpracy biznesu i nauki.
 3. Jak powinna wyglądać współpraca biznesu z nauką.

Wystąpienie:

dr n. pr. Marek Woch – Zastępca Rzecznika MŚP

Katarzyna Rudnicka – Vivenge

12:05 – 12:50 Panel II

Współpraca uczelni zawodowych z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

 1. Jak budować równowagę wiedzy teoretycznej i praktycznej w programach kształcenia na uczelniach zawodowych?
 2. Jakie uprawnienia zawodowe powinien otrzymywać absolwent uczelni zawodowej?
 3. Jaki powinien być udział przyszłych pracodawców (przedsiębiorstw i instytucji) w dualnym kształceniu prowadzonym przez uczelnie zawodowe?

Wystąpienie: Ireneusz Jabłoński – Centrum im. Adama Smitha

Moderator: dr Jarosław Gowin – Radca Rzecznika MŚP

dr Marta Chodyka – Dziekan WNT AB

Adam Chodziński – Zastępca Kanclerza Akademia Bialska im. Jana Pawła II

dr Ewelina Niźnikowska – Prorektor ds. kształcenia Akademia Bialska im. Jana Pawła II

Ireneusz Jabłoński –  ekspert Centrum im. Adama Smitha

Marian Owerko – Przedsiębiorca

12:50 – 13:05 Przerwa na kawę
13:05 – 13:35 Wykład

Skarga kasacyjna a skarga nadzwyczajna podobieństwa i różnice

dr hab. Joanna Lemańska – Prezes Sądu Najwyższego kierujący pracą Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych

13:35 – 14:05 Praktyki ZUS niezgodne z Konstytucją Biznesu

 1. ZUS obniża deklarowane przez przedsiębiorców podstawy wymiaru składek.
 2. ZUS nie informuje przedsiębiorców o konieczności zgłoszenia do ubezpieczenia chorobowego po ustaniu zasiłku macierzyńskiego.
 3. ZUS zmienia umowy zlecenia zawarte pomiędzy członkami rodziny we współpracę i żąda zwrotu świadczeń.
 4. ZUS rozlicza konta przedsiębiorców bez podstawy prawnej, a następnie uznaje, iż wskutek zaniechania przedsiębiorcy, tj. nieopłacenia składki chorobowej w terminie, nie należy mu się zasiłek chorobowy.
 5. ZUS uznaje większościowych wspólników spółek z o.o. za jedynego wspólnika sp. z o.o.

r. pr. Agnieszka Majewska –  Dyrektor Oddziału Terenowego Rzecznika MŚP w Gdańsku

14:05 – 15:05 Przerwa na obiad
 

 

 

 

 

15:05 – 15:10

 

 

 

15:10 – 15:30

 

 

15:30 – 16:15

Panel III

Zwolnienia lekarskie od 1 dnia płacone przez ZUS.

 1. koszty związane z wprowadzeniem zwolnienia lekarskiego od 1 dnia płaconego przez ZUS
 2. korzyści dla MŚP związane z wprowadzeniem zwolnienia lekarskiego od 1 dnia płaconego przez ZUS
 3. przykłady z innych krajów, które możemy zaimplementować u nas
 4. konkretne rozwiązania prawne dla MŚP

Wystąpienie:

dr Marcin Chmielowski – Dyrektor Oddziału Terenowego Rzecznika MŚP w Krakowie

 

Kto płaci za zwolnienia lekarskie pracowników w krajach Unii Europejskiej.

Wystąpienie:

dr n. pr. Marek Woch – Zastępca Rzecznika MŚP

 

Panel dyskusyjny:

Moderator: Radosław Pogoda

Konrad Banecki – Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Gospodarczego

dr n. pr. Marek Woch – Zastępca Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców

Michał Łęczyński – Branża Beauty

16:15 – 16:20

 

 

 

16:20 – 17:00

Czy system ustalania wysokości płacy minimalnej w Polsce służy dobrze gospodarce.

Wystąpienie:

dr Marcina Chmielowski – Dyrektor Oddziału Terenowego Rzecznika MŚP w Krakowie

Prezentacja. Jakim procentem średniej płacy jest płaca minimalna w danym kraju unijnym.

Hydepark

Moderator: Oliver Pochwat redaktor TVMN

Piotr Szumlewicz – Przewodniczący Związku Zawodowego Związkowa Alternatywa

Łukasz Warzecha – dziennikarz DoRzeczy

17:15 Wyjazd do Janowa Podlaskiego – Hotel Zamek Janów Podlaski
20:00 – 20:15

 

20:15 – 20:25

Prezentacja. Poradnia Przedsiębiorcy -zbiorowa mądrość doświadczonych biznesmenów szansą dla młodych przedsiębiorców.

Wiesław Wójcik – Poradnia Przedsiębiorcy

Wystąpienie:

Sytuacja piw regionalnych na trudnym i szybko zmieniającym się rynku.
Andrzej Olkowski – Stowarzyszenie Regionalnych Browarów Polskich

20:25 – 00:00 Wieczorne spotkanie
DATA/GODZINA PROGRAM
19.03.2024 r. – wtorek
 10:45 – 11:00

 

 

 

 

11:00 – 11:15

 

 

 

11:15 – 12:15

Wykład

Nowa Polityka Gospodarcza – Postulaty Rady Przedsiębiorców i Rady Naukowej przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Początek nowej kadencji Sejmu to okazja do pogłębionego dialogu między przedstawicielami rządu i Parlamentu a środowiskiem przedsiębiorców, w tym zwłaszcza, kluczowego dla polskiej gospodarki, sektora MŚP.

Adam Abramowicz – Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców

 

Wykład

Czy przywrócić ryczałtową składkę zdrowotną z możliwością odliczenia od podatku.

prof. dr hab. Adam Mariański – Dyrektor Centrum Myśli Podatkowej Uczelni Łazarskiego

 

Zrozumieć rynek – program „na żywo”

Panel I

Moderator: Adam Sojka – dziennikarz Zrozumieć Rynek

 

Paneliści:

Ministerstwo Finansów
Ministerstwo Rozwoju i Technologii
Jan Sarnowski – Dyrektor Wykonawczy Centrum Studiów Fiskalnych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, były Wiceminister Finansów
prof. dr hab. Adam Mariański – Dyrektor Centrum Myśli Podatkowej Uczelni Łazarskiego
r. pr. Nikodem Multan – wspólnik w ECOVIS Legal Poland

 12:15 – 13:00 Panel II 

Zastosowanie zasad Konstytucji Biznesu w praktyce nakładania na przedsiębiorców sankcji administracyjnych – studium przypadków z udziałem Rzecznika MŚP

 1. Praktyczne aspekty działania Rzecznika MŚP jako gwaranta realizacji zasad prawa przedsiębiorców w praktyce działalności organów administracji;
 2. Sankcje administracyjne niepieniężne na przykładach spraw z zakresu:
  – cofnięcia bez odszkodowania zezwolenia na zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne,
  – cofnięcia pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie odpadów i przetwarzanie odpadów,  za brak wpłaty depozytu,
  – odmowy wydania pozwolenia zintegrowanego z powodu nałożenia na przedsiębiorcę trzech kar pieniężnych,
  – obowiązku rozbiórki magazynu paliw,
  – odmowa rejestracji nowego pojazdu,
 3. Administracyjne kary pieniężne na przykładach spraw w przedmiocie nałożenia na przedsiębiorców:
  – kary za prowadzenie wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania odpadów niezgodnie z art. 25 ust. 6a ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,
  – kary za niezłożenie sprawozdania określonego w art. 9nb ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
  – opłaty za korzystanie ze środowiska nałożonej za pozbycie się odpadów,
  – kar pieniężnych za naruszenia przepisów o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi (tzw. SENT),
  – kary administracyjnych za nieprzedłożenie dokumentacji nakładane na podstawie ustawy  Prawo farmaceutyczne.

Moderator: dr Izabela Hasińska – Dyrektor Oddziału Terenowego Rzecznika MŚP w Poznaniu

 

Paneliści:

r. pr. Jerzy Stelmaszuk – Dyrektor Oddziału Terenowego Rzecznika MŚP w Białymstoku

dr Marcin Chmielowski – Dyrektor Oddziału Terenowego Rzecznika MŚP w Krakowie

r. pr. Katarzyna Kazulo – Borkowska – Dyrektor Wydziału Interwencyjno – Procesowego Rzecznika MŚP

prof. Mirosław Pawełczyk – Kancelaria Pawełczyk

 13:00 – 13:30 Wykład:

Działania Rzecznika MŚP na rzecz ochrony praw przedsiębiorców a praktyka instrumentalnego wszczynania postępowań karnych skarbowych w celu zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych.

 1. Termin przedawnienia zobowiązań podatkowych i jego gwarancyjny charakter.
 2. Praktyka wszczynania postępowań karnych skarbowych na krótko przed upływem terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych.
 3. Rozbieżności w orzecznictwie i wniosek Rzecznika MŚP o podjęcie uchwały przez poszerzony skład Naczelnego Sądu Administracyjnego.
 4. Wpływ uchwały z dnia 24 maja 2021 r., I FPS 1/21 na orzecznictwo sądów administracyjnych.

r. pr. Katarzyna Kazulo – Borkowska – Dyrektor Wydziału Interwencyjno – Procesowego, Biuro Rzecznika MŚP

 13:30 – 14:30 Przerwa na obiad
14:30 – 15:00

 

 

 

 

15:00 – 16:00

Rozmowa: Rola transportu lotniczego dla wsparcia przedsiębiorczości w regionie.

Moderator:

– Andrzej Gniadkowski – Kierownik Działu Strategii i Rozwoju

– Tomasz Banasik – Przedsiębiorca

 

Debata. Co dalej z CPK?

Moderator: Adam Sojka – dziennikarz Zrozumieć Rynek

– prof. Marian Piątkowski – Akademia Leona Koźmińskiego

– Paweł Zariczny – Dyrektor CTBO PG

– Maciej Wysocki – Rail Project Management

– dr hab. Robert Tomanek – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

16:00 – 17:00

 

 

 

 

 

 

 

17:00 – 17:45

Granica interwencji państw w ochronę rynku wewnętrznego na przykładzie Chin i Ukrainy.  

Moderator: Artur Szczepek – Dyrektor Gabinetu Rzecznika MŚP

r. pr. Jacek Kołodziejczyk – Prams from Poland

Marcin Zieliński – Prezes Zarządu Forum Obywatelskiego Rozwoju

Tadeusz Gajownik – Prezes Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Przewoźników

Jacek Piechota – Prezes Zarządu Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej

Karol Skupień – Prezes Zarządu Krajowej Izby Komunikacji Ethernetowej

 

Hyde Park

Moderator: Oliver Pochwat dziennikarz TVMN

Dyskutanci:

Łukasz Warzecha – dziennikarz DoRzeczy

Marek Tatała – Wiceprezes Zarządu Fundacji Wolności Gospodarczej

17:45 Wyjazd do Janowa Podlaskiego – Hotel Zamek Janów Podlaski
19:30 – 01:00 Uroczysta Gala + koncert.
DATA/GODZINA PROGRAM
20.03.2023 r. – środa
10:00 – 14:00 Zwiedzanie Fortu Kobylany w kompleksie Twierdzy Brzeskiej zakończone zawodami strzeleckimi o puchar Rzecznika MŚP.

Impreza towarzyszącaKonferencji:
Before Business Evening + Zawody Strzeleckie. Organizator: PTG
Link do rejestracji

WAŻNE:
Płatność około 150 zł (strzelanie)
Płatność około 350 zł (degustacja cygar)