Postulaty PTG dot. poprawy sytuacji polskich przedsiębiorców

Postulaty PTG dot. poprawy sytuacji polskich przedsiębiorców

PTG aktywnie uczestniczy w szukaniu najlepszych rozwiązań umożliwiających przetrwanie tych trudnych chwil polskim firmom. Nasz prezes, Tomasz Janik, uczestniczył dziś w porannej wideokonferencji z przedstawicielami przedsiębiorców i organizacji pracodawców.

Jako Polskie Towarzystwo Gospodarcze złożyliśmy do Prezesa Rady Ministrów postulaty działań, które pomogą polskim prywatnym przedsiębiorcom przetrwać kryzys wywołany pandemią. Zostały one zaproponowane przez naszych członków. 

1.    W zależności od sytuacji firmy:
a.    System prolongowania płatności należności publicznoprawnych.
b.    Możliwość zawieszenia płatności należności publicznoprawnych.

2.    System przyśpieszonego zwrotu podatku VAT (przedsiębiorstwa produkcyjne często sprzedają na eksport, a obecna praktyka Urzędów Skarbowych polegała na przedłużaniu czynności sprawdzających, co powodowało powstanie gigantycznej dziury płynnościowej spowodowanej zatrzymanymi podatkami VAT) – poprzez zakończenie czynności sprawdzających, skrócenie trwania okresu na podjęcie decyzji o zwrocie podatku VAT i zwracanie w pierwszej kolejności przedsiębiorstwom posiadającym linie produkcyjne w Polsce z majątkiem (nieruchomościami).

3.    System prolongowania płatności należności za media (woda/energia).

4.    W przypadku spadku obrotów powyżej 25% w dwóch następujących po sobie miesiącach licząc od kwietnia pomoc Państwa związaną
z kosztami zatrudnienia (aby utrzymać załogę) i utrzymaniem płynności finansowej (spłata kredytu itd.).

5.    Przejęcie przez Państwo kosztów ponoszonych ze względu na okres kwarantanny oraz urlopy na opiekę nad dziećmi.

6.    System zasiłkowy dla pracowników przedsiębiorstw, które mogą pozwolić sobie na przestój w produkcji, tak aby pracownicy otrzymywali wypłaty.

7.    Płatność przez Państwo zasiłków opiekuńczych i chorobowych od pierwszego dnia zasiłku.

8.    Zmiana Kodeksu Pracy dot. godzin pracy. Zwolnienie pracodawców ze stosowania rygoru godzin pracy. Dotyczy szczególnie firm pracujących  w trybie ciągłym.

9.    Możliwość przeniesienia ludzi na pracę zdalną.

10.    Osoby na hali produkcyjnej z grupy ryzyka, tj. np. mieszkające z osobami które pracują za granicą powinny być wysyłane na co najmniej 2 tygodnie kwarantanny. Po zgłoszeniu zaistniałej sytuacji do sanepidu Państwo powinno pokrywać wszystkie koszty pracownicze związane z wysłaniem takich osób na urlop. Takie osoby nie mogą pracować zdalnie ponieważ ich praca jest związana z fizyczną obróbką/produkcją np. operator maszyny CNC. Brak takiego rozwiązania powoduje dużo ryzyko zamknięcia całej firmy w momencie zachorowania takiej osoby.

11.    Potrzeba regulacji co do osób mających dłuższy kontakt z osobami podróżującymi po krajach które są w większym stopniu zainfekowane. Takich osób w Polsce jest ogromna ilość. Po przeprowadzonej kwerendzie wśród pracowników jednej z firm należących do PTG jest to ok 15-20% z całej załogi. Potrzeba określenia, że takie osoby mogą przebywać na urlopie finansowanym przez Państwo.

12.    System zaopatrzenia interwencyjnego dla przedsiębiorstw ruchu ciągłego – koksowni, odlewni, ferm z inwentarzem żywym, tak aby zapewnić im surowce, pomimo płatności należności za nie w okresie trwania pandemii (z obowiązkiem rozliczenia się po jej zakończeniu np. W systemu płatności ratalnej).

13.    Ograniczenia całkowitego zamykania firm do ściśle uzasadnionych przypadków.

14.    W momencie zamknięcia zakładu przez sanepid z powodu koronawirusa pomoc Państwa i odroczenie wszystkich płatności, spłaty kredytów itp. do momentu ponownego otwarcia fabryki i wygenerowania obrotów z okresu przed epidemią.

15.    Uzyskanie zapewnienia, że rząd będzie rekompensował straty przedsiębiorstw w przypadku administracyjnego zawieszenia ich działalności jak również w przypadkach niemożności pracy z powodu braku nieodzownych komponentów lub braku transportu.

16.    Konieczność jak najszybszego zamknięcia granic dla ruchu osobowego i pozostawienia otwartych tylko dla ruchu towarowego aby biznes mógł jeszcze wysyłać i przyjmować towary.

a. Wystąpienie do władz krajów UE o zmniejszenie ograniczeń i utrudnień w międzynarodowym transporcie kołowym.

17.    Możliwość sporządzenia i złożenia podpisów dla sprawozdań finansowych za rok 2019 do dnia 30.04.2020

18.    Złożenie deklaracji CIT-8 za rok 2019 do 30.04.2020.

19.    Złożenie deklaracji MDR w zakresie schematów podatkowych do 30.04.2020

20.    Złożenie deklaracji VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12 i jpk do 30.04.2020

21.    Wprowadzenie debetu w rachunku pod zastaw weksla własnego zabezpieczonego np. na majątku trwałym.

22.    Automatyczne przedłużenie wiz i pozwoleń na pracę do momentu unormowania sytuacji. W innym wypadku zabraknie rąk do pracy. Dotyczy to szczególnie przemysłu mięsnego.