Przedstawiciel Polskiego Towarzystwa Gospodarczego powołany do Rady ds. Kobiet na Rynku Pracy przy Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Przedstawiciel Polskiego Towarzystwa Gospodarczego powołany do Rady ds. Kobiet na Rynku Pracy przy Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Dnia 09.03.2024 Pani Katarzyna Kieler – Dyrektor Generalna Polskiego Towarzystwa Gospodarczego – została powołana do Rady do spraw Kobiet na Rynku Pracy przy Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

W oficjalnym komunikacie Ministerstwa czytamy:

Rada ma za zadanie inicjować i wspierać działania na rzecz poprawy sytuacji kobiet na rynku pracy oraz zapewniać równość kobiet i mężczyzn w sferze publicznej, zawodowej i prywatnej. Do jej zadań należy także opracowanie kierunków działań, których celem będzie zapewnienie równości kobiet i mężczyzn na rynku pracy, a także przedstawianie Ministrowi propozycji rozwiązań w zakresie poprawy sytuacji kobiet na rynku pracy.

Rada, jako organ konsultacyjno-doradczy ministry, będzie opiniować działania podejmowane w zakresie aktywizacji zawodowej kobiet i ich powrotu na rynek pracy, inicjować debaty i kampanie społeczne przeciwdziałające stereotypowemu postrzeganiu ról społecznych kobiet i mężczyzn, a także inicjować działania promujące równowagę między życiem rodzinnym i zawodowym, w tym zachęcać ojców do korzystania z uprawnień pracowniczych związanych z rodzicielstwem.

(Źródło: https://www.gov.pl/web/rodzina/rada-do-spraw-kobiet-na-rynku-pracy)

Polskie Towarzystwo Gospodarcze jako reprezentatywny związek pracodawców i ogólnokrajowa organizacja przedsiębiorców ma charakter całkowicie apolityczny., Współpracujemy ze wszystkimi decydentami państwowymi oraz aktualnie rządzącymi, niezależnie od ich przynależności partyjnej i orientacji światopoglądowej. Naszym nadrzędnym celem jest dobro polskich przedsiębiorców, a w szerszej perspektywie gospodarki narodowej.

Źródło zdjęć: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej