PTG o split payment

PTG o split payment

Obecnie w procesie legislacyjnym procedowany jest projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych usług. Zakłada on m.in. wprowadzenie tzw. Split payment czyli podzielonej płatności. Jak czytamy w projekcie ustawy: Głównym założeniem tego…

Read more

Propozycja nowego prawa podatkowego

Propozycja nowego prawa podatkowego

19 kwietnia w Sejmie odbyło się posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu na rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekonomicznego, podczas którego zaprezentowano projekt nowego systemu podatkowego. Projekt zgłosiła Koalicja „Polacy na rzecz sprawiedliwych podatków”, którą tworzą: Centrum im. Adama…

Read more