Author page: Maria Leśnik

Fundusze UE na projekty rozwojowe przedsiębiorstw w 2019 r.

Fundusze UE na projekty rozwojowe przedsiębiorstw w 2019 r.

Z końcem listopada został opublikowany harmonogram konkursów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. W 27 konkursach planowane jest rozdysponowanie ponad 6,1 mld PLN bezzwrotnego finansowania. Poniżej krótki przegląd największych i najpopularniejszych konkursów. DOTACJE NA BADANIA…

Konsultacje w sprawie rezygnacji z sezonowych zmian czasu

Konsultacje w sprawie rezygnacji z sezonowych zmian czasu

We wrześniu 2018 r. Komisja Europejska przygotowała i przekazała państwom członkowskim projekt Dyrektywy COM/2018/639 w sprawie rezygnacji z sezonowych zmian czasu. Zakłada on przyjęcie stałego czasu przez cały rok przez każde z państw, jednak pozostawia dowolność w zakresie decyzji…